A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại vườn quốc gia Chư Mom Ray

 

Ngày 19/7/2018, Công an tỉnh đã tổ chức làm việc với Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray về nắm tình hình công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng để xác định và xử lý các điểm nóng trong tranh chấp, lấn chiếm đất đai giữa người dân với chủ rừng và tình hình vi phạm lâm luật tại địa bàn.

C:UsersHuu DongDesktopNew folder (2)IMG_8774.JPG

Quang cảnh buổi làm việc

Thực hiện Chương trình công tác năm 2018 và Kế hoạch số 203/KH-CAT-PV11 ngày 18/4/2018 của Công an tỉnh Kon Tum về thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí Thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Ngày 19/7/2018, Công an tỉnh Kon Tum đã tổ chức làm việc với Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray về nắm tình hình công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Trong đó chú trọng tập trung vào nội dung xác định và xử lý các điểm nóng trong tranh chấp, lấn chiếm đất đai giữa người dân với chủ rừng và tình hình vi phạm lâm luật tại địa bàn.

Tham gia buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Đức Thăng – Phó Trưởng phòng An ninh kinh tế và Ban Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray. Qua làm việc, Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray báo cáo tình hình vi phạm lâm luật trong 06 tháng đầu năm 2018: Tổng số vụ vi phạm phát hiện là 11 vụ, khối lượng tang vật vi phạm là 18,594 m3 gỗ quy tròn các loại, giảm cả về số vụ và khối lương tang vật vi phạm so với cùng kỳ năm 2017 (giảm 62% số vụ và 90% khối lượng). Tình hình vi phạm tuy giảm nhưng quy mô và mức độ vi phạm có chiều hướng diễn biến phức tạp (trong 06 tháng đầu năm đã chuyển Công an khởi tố hình sự 02 vụ khai thác rừng trái phép).

Sau khi trao đổi về những khó khăn trong công tác phòng, chống, xử lý vi phạm lâm luật; việc giải quyết các vụ việc liên quan đến lấn chiếm đất, trồng lấn trong lâm phần quản lý, Công an tỉnh đã tham mưu cho Lãnh đạo Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng; thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các hành vi phá rừng, khai thác lâm sản trái phép và các hành vi khác xâm hại đến tài nguyên rừng; thiết lập trật tự, kỷ cương trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho người dân trong công tác bảo vệ và phát triển rừng.


Vũ Tiến Đại