A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổ chức công tác tuần tra Nhân dân theo chức năng của cảnh sát QLHC về TTXH

Ngày 30/9/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội có văn bản số 5949/C06 về việc tổ chức công tác tuần tra Nhân dân theo chức năng của cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm tại địa bàn cơ sở.

Công tác tuần tra Nhân dân là một hình thức xã hội hóa công tác đảm bảo ANTT, huy động được sự tham gia của quần chúng trong phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động tội phạm. Để công tác tuần tra Nhân dân đạt hiệu quả, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội yêu cầu Công an các địa phương tổ chức triển khai thực hiện công tác tuần tra Nhân dân với nội dung trọng tâm sau:

Một là: Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, thống nhất các quy định của pháp luật, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an; quy định của chính quyền địa phương về công tác tuần tra Nhân dân. Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, phát huy cả hệ thống chính trị, nâng cao hiệu quả công tác tuần tra Nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở. Đảm bảo chế độ hội họp, sinh hoạt, học tập cho lực lượng tuần tra Nhân dân để nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn của Công an cấp trên và của chính quyền địa phương liên quan đến nhiệm vụ của lực lượng tuần tra Nhân dân và kiểm điểm đánh giá tình hình trên địa bàn, xác định địa điểm, trọng điểm để tổ chức tuần tra Nhân dân.

Hai là: Xây dựng kế hoạch, lịch tuần tra. Tiến hành tuần tra bảo vệ, giữ gìn an ninh, trật tự ở địa bàn thôn, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn để phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Tiến hành tuần tra tại địa bàn dân cư vào các ngày trong tuần, bố trí lực lượng tuần tra thường xuyên tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự.

Ba là: Chỉ đạo Công an cấp huyện, cấp xã giao Cảnh sát khu vực, Công an xã làm Tổ trưởng tổ tuần tra Nhân dân và 01 đồng chí làm tổ phó ( gồm: bảo vệ dân phố, dân phòng, thanh niên, tự quản, quần chúng nhân dân tốt…); bố trí phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ và các trang thiết bị cần thiết. Khi tiến hành tuần tra Nhân dân phải thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao; gắn với tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong và sau dịch Covid -19. Trong quá trình tuần tra có vụ việc phức tạp phải báo ngay cho chỉ huy cùng cấp hoặc lãnh đạo cấp trên. Tham gia bảo vệ hiện trường, sơ cứu người bị nạn, bắt giữ người phạm tội quả tang; bắt, tước hung khí, vũ khí và áp giải người phạm tội quả tang, người đang bị truy nã về trụ sở Công an gần nhất để giải quyết.

Bốn là: Tham gia hòa giải các tranh chấp, mâu thuẫn trong nhân dân; quản lý, giáo dục, cảm hóa người vi phạm pháp luật ở cộng đồng dân cư; xây dựng gia đình văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh, lịch sử. Nhắc nhở, giải tán nhóm thanh, thiếu niên thường xuyên tụ tập gây mất an ninh, trật tự ở địa phương.

Tham gia thực hiện công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động nhân dân chấp hành công tác đăng ký, quản lý nhân cư trú, khai báo tạm trú, tạm vắng, giữ gìn trật tự, vệ sinh môi trường, chấp hành nghiêm Luật Giao thông, đảm bảo trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, tham gia phòng ngừa và đấu tranh chống các loại tội phạm, bài trừ các loại tệ nạn xã hội như: Mê tín dị đoan, cờ bạc, lô đề, ma túy, mại dâm, uống rượu, bia; kiên quyết bài trừ các thói hư, tật xấu trong sinh hoạt, các loại văn hóa đồi trụy, các hủ tục lạc hậu và các hoạt động khác gây mất an ninh, trật tự tại địa bàn.

Năm là: Tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ trong quá trình tuần tra Nhân dân. Thường xuyên nắm bắt, trao đổi thông tin tội phạm, nắm phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời.

Sáu là: Tổ chức thực hiện tuần tra Nhân dân gắn với công tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy định của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và Công an các cấp, đồng thời thực hiện theo sự huy động của Ủy ban nhân dân cấp xã và Trưởng Công an cấp xã khi thực hiện nhiệm vụ cần thiết khác.

Thanh Nga

 


Tin liên quan