Câu hỏi:
Thủ tục hành chính
Tôi là Trần Thị Thu trang HKTT xã Hòa Bình, TP. Kon Tum tỉnh Kon Tum và chứng minh nhân dân do Công an tỉnh Kon Tum cấp, tôi muốn xuất cảnh sang Lào thì cần phải có những giấy tờ gì?
Trả lời:
  • Điều 4, Điều 8 Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/08/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Điều 2, Điều 3 Thông tư 41/2011/TT-BCA ngày 29/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an về hướng dẫn cấp giấy thông hành biên giới cho công dân Việt Nam sang Lào và giấy phép đến các tỉnh, thành phố của Việt Nam cho công dân Lào quy định đối với người dân có hộ khẩu thường trú và chứng minh nhân dân do Công an tỉnh Kon Tum cấp, muốn xuất cảnh sao Lào thì phải có một trong các loại giấy tờ sau:
    1. Hộ chiếu phổ thông.
    2. Giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào do Công an tỉnh Kon Tum cấp: trường hợp này ông/bà chỉ có thể xuất cảnh đến tỉnh Attapư  – Lào.

    17/06/2022  |  Công an tỉnh Kon Tum đã phản hồi