Khởi công xây dựng công trình: Trụ sở làm việc Công an xã Hiếu - huyện Kon Plông