A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xử lý nghiêm hành vi sử dụng chất độc, chất nổ, xung điện và ngư cụ cấm để khai thác thuỷ sản

“…phối hợp trong tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm đối với hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ vận chuyển trái phép và sử dụng, chất cấm, chất độc, chất nổ, kíp nổ, dây cháy chậm, xung điện, dòng điện và phương tiện, ngư cụ khai thác có tính huỷ diệt, tận diệt để khai thác thuỷ sản…” là chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3758/UBND-NNTN ngày 05/10/2020.

Tận diệt hải sản bằng thuốc nổ: Hiểm họa khôn lường | VTV.VN

Xử lý nghiêm hành vi sử dụng thuốc nổ để khai thác thủy sản. Ảnh: vtv.vn

Tại Công văn trên, nhằm ngăn chặn tình trạng sử dụng xung điện, chất độc, chất nổ; nghề, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tăng cường công tác phối hợp trong tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ vận chuyển trái phép, sử dụng, chất cấm, chất độc, chất nổ, kíp nổ, dây cháy chậm, xung điện, dòng điện, phương tiện, ngư cụ khai thác có tính huỷ diệt, tận diệt để khai thác thuỷ sản theo quy định.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến với hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp văn hóa địa phương để nâng cao trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đặc biệt là tác động tiêu cực của việc khai thác thủy sản bằng xung điện, chất độc, chất nổ, nghề, ngư cụ cấm đối với nguồn lợi thủy sản và hệ sinh thái thuỷ sinh. Đồng thời, hướng dẫn, tổ chức cho người dân tham gia đấu tranh, tố giác hành vi vi phạm pháp luật trong khai thác thủy sản.

Bên cạnh đó, cần ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện nội dung nêu trên nhằm bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản cho sự phát triển bền vững ngành thuỷ sản…

Khánh Vi