A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thành lập Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (04/10/1961 – 04/10/2021) và 20 năm Ngày toàn dân PCCC và CNCH (04/10/2001 – 04/10/2021)

Ngày 07/5/2021, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 346/QĐ-UBND về Thành lập Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (04/10/1961 – 04/10/2021) và 20 năm Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy (04/10/2001 – 04/10/2021).

https://congankontum.gov.vn/wp-content/uploads/2021/04/word-image-1-1.jpg

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp cùng lực lượng PCCC cơ sở của Xí nghiệp may triển khai đội hình chữa cháy

Theo đó, thành lập Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH và 20 năm Ngày toàn dân PCCC (gọi tắt là Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm) gồm các thành viên sau: (1) Đồng chí Nguyễn Hữu Tháp – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban; (2) Giám đốc Công an tỉnh – Phó Trưởng ban; (3) Đại diện lãnh đạo Văn Phòng Ủy ban nhân dân tỉnh – Thành viên; (4) Đại diện lãnh đạo Sở Tài Chính – Thành viên; (5) Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ – Thành viên; (6) Đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông – Thành viên.

Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng ban Ban Tổ chức phân công và quyết định. Phòng cảnh sát PCCC và CNCH là đơn vị tham mưu, giúp việc của Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm. Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Ban Tổ chức có nhiệm vụ chỉ đạo triển khai toàn diện các nội dung liên quan đến các hoạt động kỷ niệm được nêu tại Kế hoạch số 292/KH-UBND ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH và 20 năm Ngày toàn dân PCCC.

Giao Phòng cảnh sát PCCC và CNCH (đơn vị tham mưu, giúp việc của Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm) theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình, kết quả tổ chức các hoạt động về Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm báo cáo Bộ Công an, UBND tỉnh đúng quy định.

Bá Tuấn

 


Tin liên quan