A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trình tự thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi

Từ ngày 01/07/2024, theo quy định tại Điều 19 Luật Căn cước 2023, người dưới 14 tuổi sẽ được cấp thẻ căn cước nếu có nhu cầu. Điều này đồng nghĩa với việc công dân Việt Nam dưới 14 tuổi sẽ có thể sở hữu thẻ căn cước, tương tự như các công dân từ đủ 14 tuổi trở lên.

Mẫu thẻ căn cước

Đối với trẻ em từ 0 đến 6 tuổi, người đại diện hợp pháp sẽ tiến hành thủ tục cấp thẻ căn cước thông qua Cổng dịch vụ công, Ứng dụng định danh điện tử (VneID), hoặc trực tiếp tại cơ quan quản lý căn cước. Cơ quan Công an không thu thập thông tin nhân dạng và sinh trắc học của trẻ dưới 6 tuổi.

Khi thực hiện thủ tục cấp thẻ cho trẻ dưới 6 tuổi qua Cổng dịch vụ công, Ứng dụng định danh điện tử (VneID), cơ quan quản lý căn cước tại địa phương sẽ tiếp nhận, xử lý hồ sơ và gửi dữ liệu về Trung ương để cấp thẻ.

Nếu thực hiện thủ tục trực tiếp tại cơ quan Công an, quy trình bao gồm: Người đại diện hợp pháp cung cấp thông tin để làm thủ tục; cán bộ thu nhận thông tin của trẻ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tạo lập hồ sơ từ thông tin khai thác được; nếu cần tích hợp thêm thông tin giấy tờ (như giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế...), cán bộ thu nhận sẽ xử lý theo yêu cầu; in phiếu thu nhận thông tin căn cước, người đại diện hợp pháp kiểm tra và ký xác nhận.

Đối với công dân từ 6 tuổi đến 14 tuổi và từ 14 tuổi trở lên, quy trình gồm: Người đại diện hợp pháp cho trẻ từ 6 đến dưới 14 tuổi, công dân từ 14 tuổi trở lên cung cấp thông tin làm thủ tục; cán bộ thu nhận thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tạo lập hồ sơ; thu nhận sinh trắc học (vân tay, mống mắt, ảnh khuôn mặt); nếu cần tích hợp thông tin sinh trắc học ADN hoặc giấy tờ (giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế...) hay đăng ký tài khoản định danh điện tử, cán bộ thu nhận sẽ xử lý theo yêu cầu; in phiếu thu nhận thông tin căn cước, người đại diện hợp pháp hoặc công dân kiểm tra và ký xác nhận; thu lệ phí và in giấy hẹn trả kết quả nếu cần.

Thẻ căn cước mới có nhiều ưu việt, tính bảo mật cao, được chế tạo bằng công nghệ tiên tiến, có khả năng bảo mật cao, bảo đảm chống lại việc làm giả thẻ. Trong chip điện tử trên thẻ căn cước có công nghệ xác thực thông tin qua đối sánh vân tay hoặc khuôn mặt nhằm xác thực chính xác chủ thẻ.

Quy định cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi cũng mang nhiều ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của công dân; phát huy giá trị, tiện ích của thẻ căn cước trong hoạt động của Chính phủ số, xã hội số.


Tác giả: Hoàng Phúc
Tin liên quan