Câu hỏi:
Vì không biết nên đã mua dâm người dưới 18 tuổi thì có bị xử lý hình sự?
Vì không biết nên đã mua dâm người dưới 18 tuổi thì có bị xử lý hình sự?
Trả lời:
 • Tội mua dâm người dưới 18 tuổi được quy định cụ thể tại Điều 329 Bộ luật hình sự như sau:

  Điều 329. Tội mua dâm người dưới 18 tuổi

  1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mua dâm người dưới 18 tuổi trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 142 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

  a) Mua dâm 02 lần trở lên;

  b) Mua dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

  c) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%.

  3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

  a) Phạm tội 02 lần trở lên đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

  b) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.

  4. Người phạm tội còn bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

  Khi xử lý hành vi phạm tội quy định tại Điều 329 BLHS năm 2015, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng không cần căn cứ vào việc bị can, bị cáo có nhận thức được hành vi mua dâm của mình là đối với người dưới 18 tuổi hay không, bởi cấu thành tội phạm không quy định người phạm tội phải biết hoặc biết rõ tuổi của bị hại.

  02/08/2023  |  Nguyễn Xuân Hoàng đã phản hồi