Câu hỏi:
Nhiệm vụ, quyền hạn của trại giam
Ngoài việc giam giữ phạm nhân thì trại giam còn có nhiệm vụ, quyền hạn gì?
Trả lời:
 • Căn cứ Khoản 1 Điều 17 Luật Thi hành án hình sự năm 2019 thì trại giam là cơ quan thi hành án phạt tù có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

  - Tiếp nhận, tổ chức quản lý giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân;

  - Thông báo cho thân nhân của phạm nhân về việc tiếp nhận phạm nhân và tình hình chấp hành án của người đó;

  - Đề nghị Tòa án có thẩm quyền xem xét, quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với phạm nhân theo quy định của pháp luật;

  - Thực hiện lệnh trích xuất của cơ quan, người có thẩm quyền;

  - Nhận tài sản, tiền mà phạm nhân, thân nhân của phạm nhân tự nguyện nộp tại trại giam để thi hành án, chuyển cho cơ quan thi hành án dân sự nơi Tòa án đã xét xử sơ thẩm vụ án có trụ sở hoặc cơ quan thi hành án dân sự được ủy thác thi hành án; nhận tài sản, tiền do cơ quan thi hành án dân sự chuyển đến để giao cho phạm nhân theo quy định của Luật Thi hành án dân sự;

  - Phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự trong việc cung cấp thông tin về nơi chấp hành án phạt tù và việc thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự của phạm nhân, thông tin nơi về cư trú của người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá, người được miễn chấp hành án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; chuyển giao giấy tờ có liên quan đến phạm nhân phải thi hành hình phạt tiền, tịch thu tài sản, các nghĩa vụ dân sự;

  - Cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù, giấy chứng nhận tha tù trước thời hạn có điều kiện;

  - Làm thủ tục giải quyết trường hợp phạm nhân chết;

  - Áp giải, bàn giao phạm nhân là người nước ngoài theo quyết định của Tòa án về việc chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; tiếp nhận, tổ chức quản lý giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân là công dân Việt Nam phạm tội và bị kết án phạt tù ở nước ngoài được chuyển giao về Việt Nam để chấp hành án; thực hiện các quy định của Luật này về thi hành án phạt trục xuất;

  - Thực hiện thống kê, báo cáo về thi hành án phạt tù;

  - Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

   

  13/11/2023  |  Nguyễn Xuân Hoàng đã phản hồi