A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Công an ban hành Thông tư về điều tra hình sự trong Công an nhân dân

Ngày 19/11/2018, Bộ trưởng Bộ Công an ký Văn bản số 07/VBHN-BCA hợp nhất Thông tư quy định về phân công Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, thẩm quyền điều tra hình sự trong Công an nhân dân và các đội điều tra thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện.

Thông tư quy định về phân công Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra các cấp; nhiệm vụ, quyền hạn điều tra hình sự của các đơn vị thuộc Cơ quan điều tra các cấp, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Công an nhân dân; bố trí các đội điều tra thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

Chi tiết văn bản xem tại: http://bocongan.gov.vn/van-ban/van-ban-moi/van-ban-hop-nhat-thong-tu-ve-linh-vuc-dieu-tra-hinh-su-trong-cong-an-nhan-dan-317.html

Duy Hòa