A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn một số nội dung trong triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an

Ngày 16/3/2023, Công an tỉnh ban hành Công văn số 816/CAT-PC07 về việc hướng dẫn một số nội dung triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

 

Theo đó, Công an tỉnh yêu cầu Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

 

Ảnh minh hoạ (nguồn: IT)

Một là, Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, vận động để các cơ quan, tổ chức, Nhân dân trên địa bàn tỉnh biết được tiện ích của dịch vụ công trực tuyến và lựa chọn, sử dụng dịch vụ công trực tuyến do Bộ Công an cung cấp. Bên cạnh đó, nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ tham gia giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo thành thạo việc kiểm tra, xác thực pháp lý văn bản điện tử và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tạo tài khoản dịch vụ công, ký số điện tử, đăng ký chữ ký số.

Hai là, Việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính

Đối với các tài liệu do người dân, doanh nghiệp trực tiếp ban hành: Hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện ký số đối với các thành phần hồ sơ này.

Đối với các tài liệu không do người dân trực tiếp ban hành: Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành xác thực bản scan được thực hiện trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính để kiểm tra, xác minh tính chính xác của văn bản.

Ba là, Triển khai sử dụng chứng thư số đã cấp cho tổ chức, cán bộ, chiến sĩ trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để ký số, xác thực văn bản điện tử trong giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH.

 

 


Tác giả: Như Ý