A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tài liệu tuyên truyền các dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 5

Bộ Công an đã được Chính phủ giao cho chủ trì soạn thảo và trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 5 các dự án Luật gồm: Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân năm 2018, Luật Căn cước công dân (sửa đổi).

 

Ảnh minh họa (nguồn cand.com.vn)

 

Nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi sự cần thiết ban hành, nội dung các chính sách trong các dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo đến các cơ quan, ban, ngành, địa phương, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh và Nhân dân, qua đó, tạo sự thống nhất trong nhận thức, góp phần hoàn thiện các dự án Luật theo tiến độ đề ra, Ban Biên tập Trang TTĐT Công an tỉnh đăng tải toàn bộ Tài liệu tuyên truyền về 04 dự án Luật trên do Bộ Công an soạn thảo./.

Toàn văn tài liệu tuyên truyền


Tác giả: Ban biên tập