A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng trên địa bàn thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei

         Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thị trấn Đăk Glei, lãnh đạo Công an huyện Đăk Glei, sự quan tâm, tạo điều kiện phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, Công an thị trấn Đăk Glei đã triển khai thực hiện hiệu quả công tác vận động quần chúng trên địa bàn với nhiều kết quả đạt được.

          Ngày 06/3/2024, Ủy ban nhân dân thị trấn Đăk Glei ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND về thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021-2027” năm 2024 trên địa bàn thị trấn với mục tiêu phấn đấu 100% quy định của pháp luật về an ninh, trật tự liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của công dân được thông tin kịp thời đến quần chúng nhân dân bằng hình thức phù hợp, đưa pháp luật về an ninh, trật tự vào cuộc sống, nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở.

Bảo đảm từ 90% đến 100% đối tượng đặc thù ở cơ sở thuộc phạm vi quản lý, giáo dục của lực lượng Công an nhân dân được phổ biến các quy định pháp luật có liên quan đến quá trình giáo dục, cải tạo, quản lý đối tượng. Hằng năm, Công an tỉnh, Công an huyện lựa chọn, xây dựng ít nhất 1 mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở.

Phấn đấu 100% Công an thị trấn thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật bằng các hình thức phù hợp với yêu cầu công tác công an trên địa bàn và theo quy định của pháp luật. Đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần cảnh giác của người dân. Chú ý tập trung tuyên truyền ở các “điểm nóng”, “địa bàn trọng điểm, phức tạp”; vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo, vùng sâu, vùng xa; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền. Chủ động tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình địa bàn, xử lý có hiệu quả các tình huống phức tạp nảy sinh, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện.

Bám sát chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thị trấn tại kế hoạch nêu trên, năm 2024, công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã được Công an thị trấn tăng cường triển khai với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Tham gia xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở và quốc phòng-an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân. 

Công an thị trấn đã tích cực tham gia giúp nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh. Nhiều chương trình, mô hình tiếp tục được triển khai thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực như mô hình “Điểm tin lành truyền giáo Cơ đốc thôn Long Nang an toàn về an ninh, trật tự”, mô hình “Cammera an ninh”…

 

 

 

 

 

 

 

Cán bộ Công an thị trấn tuyên truyền pháp luật tại trường học và các thôn trên địa bàn

 

Việc tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương được Đảng ủy và Ủy ban nhân dân thị trấn coi trọng, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2024, Công an thị trấn đã phối hợp với các ban, ngành chuyên môn và nhà trường tổ chức các buổi truyền thông lồng ghép với 13 lượt tuyên truyền trên 09/09 thôn và 03/03 trường học, thu hút 1.250 lượt học sinh và nhân dân đang sinh sống làm việc trên địa bàn với những nội dung thiết thực, cụ thể như: Tuyên truyền về Luật giao thông đường bộ, Luật An ninh mạng, với những phương thức, hành vi lừa đảo trên không gian mạng, tuyên truyền phòng tránh tai nạn đuối nước trong trẻ em… Bên cạnh đó, Công an thị trấn còn tăng cường đăng tải các bài viết trên trang fanpage “Công an thị trấn Đăk Glei” với 25 bài viết và 03 phóng sự, qua đó, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động của quần chúng nhân dân về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

 


Tác giả: Hải Linh
Tin liên quan