A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công

Nhằm tôn vinh và tri ân công lao, cống hiến to lớn của đồng chí Võ Chí Công đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; khẳng định vai trò sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, hòa bình, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

Đồng chí Võ Chí Công

          Thực hiện Hướng dẫn số 6313/HD-X03-P5, ngày 28/7/2022 của Cục Công tác đảng và công tác chính trị về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (07/8/1912-07/8/2022) trong Công an nhân dân và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Công tác đảng và công tác chính trị gửi tới các đơn vị Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công.     

            Đề nghị các phòng, Công an các huyện, thành phố khẩn trương tổ chức phổ biến, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Võ Chí Công.

          Toàn văn Đề cương tuyên truyền.

                                                                                               

 

 


Tác giả: Thanh Tâm
Tin liên quan