Khai giảng lớp đào tạo trình độ Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 16 do Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức mở lớp tại Công an tỉnh Kon Tum