Thông qua kết quả kiểm tra công tác quản lý tài chính, tài sản, dự án đầu tư năm 2023 tại Công an tỉnh Kon Tum