[CM] An ninh Kon Tum kỳ 1 - tháng 12/2022 (phần tin)