[CM] An ninh Kon Tum kỳ 2 - tháng 6/2024 - Hội nghị trực tuyến của lực lượng PCCC và CNCH

An ninh Kon Tum kỳ 2 - tháng 6/2024: 

- Hội nghị trực tuyến của lực lượng PCCC và CNCH 

- Công an tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ 

- Bị lừa gần 200 triệu đồng khi đăng ký cho con thi marathon