[PS] Thành phố Kon Tum quyết tâm xây dựng xã, phường sạch ma túy

Phóng sự: "Thành phố Kon Tum quyết tâm xây dựng xã, phường sạch ma túy" (An ninh Kon Tum kỳ 1 - tháng 7/2024)