Phóng sự: "Chuyện trên đỉnh đèo Lò Xo"

Phóng sự: "Chuyện trên đỉnh đèo Lò Xo" 

An ninh Kon Tum kỳ 2 - tháng 6/2024