A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát động phong trào thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân (25/01/1948-25/01/2023)

Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Hậu cần – Kỹ thuật CAND không ngừng lớn mạnh, lập nhiều chiến công và đã có những đóng góp vô cùng quan trọng góp phần xứng đáng vào thắng lợi vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Hậu cần – Kỹ thuật Công an nhân dân (25/01/1948-25/01/2023), Công an tỉnh Kon Tum phát động đợt thi đua này đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ với chủ đề “90 ngày, đêm thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân (25/01/1948-25/01/2023)”, được thực hiện từ 03/10/2022 đến 31/12/2022.

Trụ sở Phòng Hậu cần - Công an tỉnh Kon Tum

Đợt thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân được phát động với những nội dung chủ yếu sau:

Một là, quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tổ chức ý nghĩa các hoạt động về nguồn, sinh hoạt chính trị, thăm quan các di tích lịch sử kết hợp khám, chữa bệnh, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh cho đồng bào, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến; các hoạt động xã hội từ thiện, “đền ơn, đáp nghĩa”.... thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 488/KH-BCA-V01 ngày 30/9/2022 của Bộ Công an kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân.

Hai là, thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn; hoàn chỉnh, b sung hệ thống các văn bản hậu cần, kỹ thuật ở các cấp đúng quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; rà soát các nguồn kinh phí được giao, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đảm bảo về thời gian, yêu cầu của Chính phủ; xử lý dứt điểm các dự án hoàn thành, tồn đọng quyết toán; công tác quản lý tài sản công.

Ba là, phát huy tinh thần chủ động, đảm bảo điều kiện hậu cần, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu thường xuyên, đột xuất của toàn lực lượng Công an tỉnh. Chuyển phương châm từ “phục vụ” sang “chủ động bảo đảm”, kịp thời phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất. Ưu tiên tập trung đầu tư trang bị cho các lực lượng tình báo, cơ yếu, an ninh, cảnh sát cơ động, kỹ thuật nghiệp vụ, an ninh mạng và đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao và tăng cường đảm bảo trang bị cho Công an huyện, xã.

Bốn là, đẩy nhanh việc hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất an ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng gắn với quá trình quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý thực hiện quy hoạch - kiến trúc, thiết kế mẫu đã được duyệt.

Năm là, đảm bảo mạng thông tin liên lạc, công nghệ thông tin toàn ngành hoạt động ổn định, thông suốt, bí mật, an toàn, chính xác, kịp thời và bảo mật phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ huy và chiến đấu của các lực lượng trong mọi tình huống.

Khám sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ

Sáu là, làm tốt công tác quản lý, bảo vệ sức khỏe cán bộ, chiến sĩ. Tiếp tục quan tâm đầu tư, phát triển công nghiệp an ninh; tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến trong nâng cao năng lực tự nghiên cứu, sản xuất các phương tiện, thiết bị công cụ hỗ trợ chuyên dụng phục vụ công tác Công an.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh tin tưởng rằng, với sự đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, toàn thể Đảng ủy, Ban Giám đốc, lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, nỗ lực phấn đấu quyết tâm xây dựng Công an tỉnh Kon Tum ngày càng lớn mạnh và phát triển.


Tác giả: Phượng Trần