A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công an tỉnh tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ nhóm đối tượng 4 năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 118, ngày 13/01/2023 của Giám đốc Công an tỉnh về bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ nhóm đối tượng 4, năm 2023. Sáng ngày 27/2/2023, Công an tỉnh tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ nhóm đối tượng 4, năm 2023. Thừa ủy quyền của Lãnh đạo Công an tỉnh, tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ và 120 học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Quang cảnh buổi Lễ

Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được tìm hiểu một số vấn đề cơ bản như: Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; Tổng quan về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; Pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; Công tác quốc phòng, an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng dân tộc thiểu số vững mạnh và Công tác quản lý về văn hóa các dân tộc thiểu số. Năm 2023, Công an tỉnh sẽ tổ chức 06 lớp bồi dưỡng với 720 học viên. Lớp bồi dưỡng thứ nhất diễn ra trong thời gian 05 ngày (từ ngày 27/2 đến ngày 03/3/2023).

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Đức Liêm - Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ phát biểu tại buổi Lễ

Qua lớp bồi dưỡng các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về dân tộc, văn hóa và các chính sách của Đảng, Nhà nước về dân tộc thiểu số. Góp phần nâng cao năng lực, nhận thức, kỹ năng của cán bộ, chiến sĩ trong công tác thực hiện, giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác dân vận, nhất là trong vấn đề đảm bảo an ninh trật tự, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân góp phần đảm bảo vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới./.


Tác giả: Trung tâm HL&BDNV
Tin liên quan