A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công an tỉnh tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, chiến sĩ đối tượng 4 năm 2023

Sáng ngày 18/9/2023, Công an tỉnh Kon Tum tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ chiến sĩ đối tượng 4. Thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ, 120 học viên là cán bộ chiến sĩ thuộc các phòng, Công an các huyện, thành phố.

 

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Đức Liêm Phó trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ phát biểu tại buổi lễ

Trong 05 ngày tham gia lớp bồi dưỡng các học viên được bồi dưỡng 07 chuyên đề về: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh và những vấn đề đặt ra đối với công tác công an trong tình hình mới; Nội dung cơ bản về Chiến lược quốc phòng Việt Nam, Chiến lược bảo vệ An ninh quốc gia; Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Phòng, chống vi phạm pháp luật về an ninh mạng trong tình hình hiện nay.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thượng tá Nguyễn Đức Liêm - Phó trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ nhấn mạnh tầm quan trọng của lớp bồi dưỡng đối với cán bộ chiến sĩ, tham gia lớp bồi dưỡng sẽ giúp các đồng chí nâng cao hiểu biết, ý nghĩa và tầm quan trọng  trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; phát huy truyền thống dựng nước và giữ nước, lòng tự hào đối với dân tộc, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia. Vân dụng đường lối chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, kiến thức đã học vào thực tiễn công tác góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh buổi lễ

Kết thúc lớp bồi dưỡng các học viên sẽ viết bài thu hoạch cuối khóa và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 theo quy định./. 


Tác giả: Trung tâm HL&BDNV
Tin liên quan