A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

Ngày 30/5, Công an tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09 về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Dự Hội nghị có đồng chí Y Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đại tá Trịnh Khắc Cường - Phó Giám đốc Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW ngày 01/8/2013 về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong tình hình mới, dưới sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh cùng với Ủy ban mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các tổ chức thành viên đã thực hiện hiệu quả các nội dung đề ra.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Theo báo cáo hằng năm, lực lượng Công an đã phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, các ban, ngành, đoàn thể tổ chức hơn 2.050 đợt tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với hơn 340.000 lượt người tham gia… Tổ chức gần 4.400 lượt phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các trường học, cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư; đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, của các loại tội phạm; xây dựng, nhân rộng, duy trì hoạt động của trên 2.246 mô hình quần chúng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở, nhiều mô hình tự quản đã phát huy được hiệu quả như mô hình: “Tiếng kẻng làng tôi”, “Sổ an ninh”, “Tổ cộng đồng tự quản”… Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 756 tổ hòa giải, 273 nhóm nòng cốt tuyên truyền pháp luật; xây dựng và phê duyệt 756 bản hương ước, quy ước của khu dân cư; có 547 khu dân cư không phát sinh tội phạm nghiêm trọng.

Đồng chí Y Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc ghi nhận và biểu dương những thành tích, kết quả mà Công an tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Công an tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục phối hợp đồng bộ, chặt chẽ hơn nữa trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại cơ sở; tiếp tục tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về công tác phối hợp thực hiện xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, gắn với các phong trào cách mạng của Đảng, Nhà nước và địa phương. Đồng chí đề nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên nghiên cứu, tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung và biện pháp tuyên truyền nhằm vận động nhân dân ủng hộ, thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với việc xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nhằm đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương; tổ chức hiệu quả hơn nữa “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” và phối hợp tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” hàng năm. Công an tỉnh cần chỉ đạo lực lượng Công an cơ sở tăng cường phối hợp, tranh thủ và huy động sự tham gia của cán bộ Mặt trận và các tổ chức thành viên trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhất là công tác dân vận, phối hợp giải quyết các vụ việc nổi lên ở địa bàn cơ sở…

Đ/c Nguyễn Thị Lan – Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp số 09

Đ/c Đại tá Trịnh Khắc Cường trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp số 09

Nhân Hội nghị này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 6 tập thể, 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW, ngày 1/8/2013 về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới.


Tác giả: Hồng Khanh