A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phòng Cảnh sát giao thông tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 28/2024/TT-BCA cho cán bộ, chiến sĩ

   Ngày 01/7/2024, Phòng CSGT tổ chức Hội nghị triển khai, thực hiện Thông tư số 28/2024/TT-BCA ngày 29/6/2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2023/TT-BCA ngày 01/8/2023 và Thông tư số 24/2023/TT-BCA ngày 01/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an cho cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị. Đồng chí Đại tá Đỗ Tấn Bền - Trưởng phòng CSGT dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

   Thông tư 28 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024, trong đó có một số điểm mới đó là việc kiểm soát các giấy tờ có liên quan đến người và phương tiện giao thông. Theo đó, từ ngày 01/7/2024, việc kiểm tra thông tin các loại giấy tờ như: Giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe… được tích hợp trên Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID), có giá trị như kiểm tra trực tiếp trên hiện trường; việc thông báo cho người điều khiển phương tiện giao thông, những người trên phương tiện giao thông biết lý do kiểm soát; đề nghị người điều khiển phương tiện giao thông xuất trình các giấy tờ cần thiết liên quan để kiểm tra, kiểm soát.

 

Toàn cảnh Hội nghị

   Ngoài ra, Thông tư 28 cũng đã sửa đổi, bổ sung khoản 10 Điều 3 quy định việc kê khai đăng kí xe được thực hiện trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an hoặc trên Ứng dụng định danh Quốc gia (trường hợp thực hiện đăng ký xe lần đầu bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước) hoặc kê khai làm thủ tục trực tiếp tại cơ quan đăng kí xe. Đối với công dân Việt Nam thì được thực hiện đăng kí xe lần đầu bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước; trường hợp này, chủ xe kê khai đăng ký xe trên cổng dịch vụ công hoặc trên Ứng dụng định danh quốc gia.

   Tại Hội nghị đồng chí Đại tá Đỗ Tấn Bền - Trưởng phòng Phòng Cảnh sát giao thông yêu cầu cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu nghiêm túc, nắm vững nội dung, các quy định được sửa đổi, bổ sung trong Thông tư mới… tạo nền tảng lý luận và tư duy vững chắc và có kiến thức thực tế để vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác.

   Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024; những nội dung quy định tại Điều 2 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2023/TT-BCA ngày 01/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2024./.

Hạnh Xuân


Tác giả: Hạnh Xuân
Tin liên quan