A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Di sản tinh thần vô giá của lực lượng Công an nhân dân

Sáng 09/3, tại Hà Nội, Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Di sản tinh thần vô giá của lực lượng Công an nhân dân (CAND). Hội nghị được trực tuyến đến điểm cầu Công an 63 tỉnh, thành trên cả nước.

Các đồng chí: Đại tướng Giáo sư - Tiến sĩ Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; Trung tướng, Tiến sĩ Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đồng chủ trì Hội thảo.

Bộ trưởng Tô Lâm; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đồng chủ trì Hội thảo.

Tại điểm cầu Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Hồng Nhật, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội thảo. Dự hội thảo còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, lực lượng vũ trang tỉnh, Trưởng các phòng, Công an các huyện, thành phố.

Đại tá Nguyễn Hồng Nhật chủ trì Hội thảo tại điểm cầu Công an tỉnh

Hội thảo “Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh - di sản tinh thần vô giá của lực lượng CAND” là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy với CAND (11/3/1948 - 11/3/2023); hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 - 11/6/2023).

Thông qua Hội thảo, góp phần nâng cao nhận thức, tư tưởng, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Công an đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Đồng thời, là dịp lan tỏa những giá trị trường tồn Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với CAND trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa hồng, vừa chuyên.

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, với lịch sử gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CAND rất vinh dự và tự hào được Chủ tịch Hồ Chí Minh dành nhiều tình cảm và sự quan tâm, giáo dục, rèn luyện, trở thành lực lượng vũ trang trọng yếu, sắc bén, đặc biệt tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc Hội thảo

Những tư tưởng, quan điểm toàn diện, sâu sắc của Người đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng CAND, được toàn lực lượng Công an tổ chức nghiên cứu, học tập, thực hiện nghiêm túc, vận dụng sáng tạo trong thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng.

Trải qua các thời kỳ, lực lượng CAND luôn quán triệt sâu sắc, nỗ lực học tập và thực hiện thật tốt những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương rất chú trọng xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động, cụ thể hóa chi tiết nội dung Sáu điều Bác Hồ dạy để cán bộ, chiến sĩ học tập, thực hiện.

Qua mỗi thời kỳ, việc tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua “CAND học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” luôn đạt những bước phát triển mới, có sức lan tỏa ngày càng sâu rộng với nhiều chủ đề, phương pháp, cách làm, nội dung thiết thực, cụ thể, phong phú, sinh động, bám sát nhiệm vụ chính trị, gắn với thực tiễn công tác, chiến đấu.

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND, với tinh thần tiên phong, sáng tạo, phong trào thi đua “CAND học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” đã đạt được nhiều kết quả thật sự to lớn, góp phần xây dựng lực lượng CAND không ngừng trưởng thành, lớn mạnh và lập được nhiều chiến công xuất sắc, xứng đáng với truyền thống “CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị, các đại biểu cần quán triệt những tư tưởng chỉ đạo rất quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nghiên cứu, tổng kết thực tiễn học tập, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị nói chung và xây dựng lực lượng CAND nói riêng.

Trong đó, tập trung làm tốt 3 vấn đề cốt yếu như đồng chí Tổng Bí thư đã nhấn mạnh, đó là: học tập; quyết tâm thực hiện, làm theo; và gương mẫu, đi đầu, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các đại biểu phân tích, đánh giá, tập trung thảo luận, làm sáng tỏ và sâu sắc hơn những vấn đề cơ bản: Làm rõ hơn những giá trị lý luận và thực tiễn, tính khoa học và cách mạng, nhân văn trong Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lực lượng CAND hiện nay. Mối liên hệ và ý nghĩa sâu sắc các điều dạy đối với công tác xây dựng lực lượng CAND nói riêng, cán bộ, đảng viên nói chung. Đánh giá kết quả học tập và thực hiện Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Công an các đơn vị, địa phương trên từng lĩnh vực công tác, thực tiễn chiến đấu của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Làm rõ những hạn chế, thiếu sót và những bài học kinh nghiệm trong quá trình học tập, thực hiện Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ, chiến sĩ CAND.

Phân tích làm rõ hơn sự phát triển những nội hàm mới của Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thiết thực vận dụng trong bối cảnh tình hình mới; vai trò của việc học tập, thực hiện Sáu điều dạy của Người theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đề xuất phương hướng, giải pháp tiếp tục học tập và thực hiện Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung và cán bộ, chiến sĩ công an nói riêng đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 128 bài tham luận từ các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an, các nhà nghiên cứu, khoa học, nhà báo, cán bộ, chiến sĩ CAND…

Cũng tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe các tham luận “Sáu điều dạy của Bác, 51 chữ vàng” của nhà báo Hà Đăng, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; nhà báo Hồng Vinh với tham luận “Giá trị văn hóa trong Sáu điều Bác Hồ dạy CAND”; “Sáu điều Bác dạy Công an - tài sản tinh thần vô giá cần gìn giữ và phát huy trong toàn lực lượng để mãi mãi xứng đáng là “CAND - bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” của Giáo sư Hoàng Chí Bảo; “Lực lượng cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an nỗ lực vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ” của Đại tá Nguyễn Minh Khương, Cục phó Cục Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn Bộ Công an.

 


Tác giả: Văn Lai
Tin liên quan