A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thẩm định công nhận Khu du lịch sinh thái Vườn Quốc gia Chư Mom Ray là Khu du lịch cấp tỉnh

Vừa qua, được sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Trưởng Phòng An ninh đối ngoại đã tham gia Hội đồng thẩm định công nhận Khu du lịch sinh thái Vườn Quốc gia Chư Mom Ray là Khu du lịch cấp tỉnh do UBND thành lập. Tham gia Hội đồng thẩm định còn có đại diện của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, UBND huyện Sa Thầy, UBND huyện Ngọc Hồi, Văn phòng UBND tỉnh.

 

Vườn Quốc gia Chư Mom Ray. Ảnh: Internet.

Vừa qua, được sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Trưởng Phòng An ninh đối ngoại đã tham gia Hội đồng thẩm định công nhận Khu du lịch sinh thái Vườn Quốc gia Chư Mom Ray là Khu du lịch cấp tỉnh do UBND thành lập. Tham gia Hội đồng thẩm định còn có đại diện của các Sở, ban, ngành khác như Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, UBND huyện Sa Thầy, UBND huyện Ngọc Hồi, Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Trưởng phòng Phòng An ninh đối ngoại-Công an tỉnh Kon Tum cùng các thành viên trong Hội đồng thẩm định.

Trên cơ sở khảo sát thực tế và các ý kiến tham gia của Hội đồng thẩm định tại Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học và Du lịch sinh thái (Vườn Quốc gia Chư Mom Ray), Hội đồng thẩm định thống nhất chủ trương đề xuất UBND tỉnh xem xét công nhận Khu du lịch sinh thái Vườn Quốc gia Chư Mom Ray là Khu du lịch cấp tỉnh trong thời gian tới theo đề nghị của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Chư Mom Ray sau khi hoàn thiện các nội dung theo ý kiến của thành viên hội đồng và đáp ứng theo các tiêu chí công nhận Khu du lịch theo quy định tại Điều 12, Nghị định 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ. Thực hiện chức năng Quản lý Nhà nước về ANTT trên lĩnh vực du lịch, Phòng An ninh đối ngoại đã tham gia góp ý, đề nghị bổ sung các điều kiện về ANTT, ATXH, bảo vệ môi trường tại cuộc họp thẩm định như làm rõ phương án, kế hoạch công tác cứu hộ, cứu nạn phòng chống cháy rừng mùa cao điểm, phương án bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ rừng tự nhiên...

Hội đồng thẩm định

Việc Khu du lịch sinh thái Vườn Quốc gia Chư Mom Ray được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh sẽ giúp thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến thăm quan, tạo nguồn thu bền vững cho Vườn quốc gia và góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế địa phương, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân.


Tác giả: Quỳnh Liễu