A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương

Ngày 15/3/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương đã ký Quyết định số 14/QĐ-HĐPH về kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương. 

 

Theo đó, Kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương (sau đây gọi là Hội đồng) như sau: 

Ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông làm Ủy viên Hội đồng thay Ông Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; 

Bà Đoàn Thị Tuyết Nhung, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam làm Ủy viên Hội đồng thay ông Nguyễn Tuấn Hùng, Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam;  

Ông Nguyễn Minh Triết, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam làm Ủy viên Hội đồng thay ông Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; 

Ông Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm Ủy viên Hội đồng thay bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; 

Ông Võ Tân Thành, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam làm Ủy viên Hội đồng thay ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam./.

 


Tác giả: Thái Ngân
Tin liên quan