A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Rà soát, triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum

Tại Công văn số 104/UBND-KGVX ngày 13/01/2023, UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Cơ quan thường trực Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh (Ban Tổ chức) chủ trì, phối hợp các ngành, đơn vị liên quan rà soát, bổ sung, hoàn thiện và đẩy nhanh tiến độ tham mưu các nội dung chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm. Trong đó, tham mưu làm việc với Đài Truyền hình Việt Nam về việc truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm; kêu gọi, huy động các nguồn xã hội hóa phù hợp, hiệu quả hơn; phối hợp tham mưu tổ chức tiệc chiêu đãi; chuẩn bị quà lưu niệm đảm bảo thiết thực, ý nghĩa, trang trọng; rà soát, lập danh sách khách mời dự Lễ kỷ niệm, không để thiếu sót, trùng lặp đối tượng; chuẩn bị chu đáo nội dung họp các tiểu ban, trong đó chú trọng đề xuất nội dung phân công nhiệm vụ cụ thể trong việc đón tiếp, phục vụ, lễ tân, khánh tiết (trường hợp cần thiết có thể đề xuất trưng tập, huy động thêm một số lực lượng tham gia), đảm bảo phục vụ các hoạt động chính và bên lề Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh. Những nội dung phát sinh, vượt thẩm quyền, kịp thời tham mưu Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Tổ chức báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo theo quy trình, quy định.

Các Tiểu ban phục vụ Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh khẩn trương tổ chức họp, phân công nhiệm vụ cụ thể để triển khai các nhiệm vụ được giao, hoàn thành trước ngày 17/01/2023.

Các Sở, ngành, đơn vị; Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh; UBND các huyện, thành phố: Khẩn trương rà soát, tham mưu, triển khai thực hiện đảm bảo các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 67-KH/TU ngày 29/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 3270/KH-BTC ngày 30/9/2022 của Ban Tổ chức và Văn bản số 3987/UBND-KGVX ngày 23/11/2022 của UBND tỉnh.

Các đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ triệu tập, huy động lực lượng tham gia Lễ kỷ niệm phải đảm bảo về thành phần, số lượng, thời gian quy định và phân công cán bộ, công chức quản lý lực lượng của mình.

UBND các huyện, thành phố thực hiện đảm bảo công tác chỉnh trang đường phố, đảm bảo cảnh quan; tăng cường công tác tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động và các hình thức tuyên truyền khác về sự kiện kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum theo Hướng dẫn số 34-HD/BTGTU ngày 22/8/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các Văn bản liên quan. UBND thành phố Kon Tum: Chỉ đạo, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai dọn vệ sinh, đảm bảo cảnh quan đường Trường Chinh và tuyến đường, khu vực ngoài Sân vận động tỉnh.

 


Tác giả: Khánh Vi