A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuyên truyền một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm

Ngày 13/01/2023, Sở Thông tin và Truyền thông có Văn bản số 70/STTTT-TTBCXB hướng dẫn các sở, ban ngành; các cơ quan báo chí tỉnh, cơ quan báo chí thường trú tại địa phương và UBND các huyện, thành phố phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như sau:

Đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, địa phương về phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo liên quan vùng DTTS, miền núi, học sinh DTTS, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, học sinh ngành giáo dục và toàn thể xã hội về chủ trương, chính sách của Đảng, Quốc hội và Nhà nước đối với phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 -2030. 

Bố trí thời lượng đảm bảo, đẩy mạnh hình thức tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, giá trị sống, kỹ năng sống, giáo dục tình yêu thương gia đình, cộng đồng, quê hương, Tổ quốc; tình yêu đối với Tiếng mẹ đẻ, có ý thức về cội nguồn và bản sắc dân tộc, góp phần giữ gìn, phát triển các giá trị văn hoá và ngôn ngữ của cộng đồng các DTTS tỉnh Kon Tum, đặc biệt, chú trong việc phát hiện và nêu gương điển hình tiên tiến về phát triển KTXH. 

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện tại các cơ quan, đơn vị; tuyên truyền trong Nhân dân thông qua các đoàn thể cơ sở, đặc biệt tuyên truyền vận động hưởng ứng các chiến dịch: “Hiến máu dịp Tết và Lễ hội Xuân Hồng” năm 2023, chiến dịch “Những giọt máu hồng hè” năm 2023. 

Tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Cư trú và Nghị quyết số 89/2022/NQ-HĐND ngày 12/12/2022 của HĐND về quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh. 

Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm nâng cao kiến thức cho người dân về tiêu dùng, sử dụng thực phẩm an toàn; vận động các cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm, nhất là các bếp ăn tập thể tại trường học, doanh nghiệp không mua bán, chế biến và sử dụng các mặt hàng là sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn thực phẩm; Tăng cường thời lượng trước, trong và sau dịp tết Nguyên Đán Quý mão 2023. 

Thực hiện tuyên truyền, phổ biến các tiện ích và quy định thành phần hồ sơ, cách thức thực hiện Dịch vụ công trực tuyến về đổi Giấy phép lái xe trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh để toàn thể người dân trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện. 

Tuyên truyền và kịp thời phản ánh tình hình và kết quả công tác đấu  tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đưa tin công khai các vụ việc phát hiện, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng cấm; tuyên truyền chính sách, pháp  luật; thông tin các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, vận động Nhân dân không tham gia, tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh. 

Tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường. Trong đó, xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường; xác định lấy bảo vệ môi trường sống và sức khỏe Nhân dân làm mục tiêu hàng đầu, không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế, không thu hút đầu tư bằng mọi giá, kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường sống, đe dọa đa dạng sinh học và hệ sinh thái; bảo đảm sự an toàn của con người, ổn định về chính trị, an toàn xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội trước đe dọa của ô nhiễm môi trường sinh thái. 

Tuyên truyền nâng cao chất lượng xét tặng các danh hiệu trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn, làng, tổ dân phố văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiêp văn hóa, vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, nhất là nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo trong các lĩnh vực để truyền thông sâu rộng tạo sức lan tỏa những giá trị tốt đẹp, nhân văn trong đời sống xã hội...

 


Tác giả: Thái Ngân
Tin liên quan