A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2021)

Ngày 12/7/1946, lực lượng An ninh nhân dân đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc, khám phá, tiêu diệt tổ chức phản cách mạng ở số 7 phố Ôn Như Hầu (nay là Phố Nguyễn Gia Thiều, thành phố Hà Nội), đập tan cuộc đảo chính của Quốc dân Đảng câu kết với thực dân Pháp, bảo vệ an toàn chính quyền cách mạng.

C:\Users\Admin\Desktop\download.jpg

Truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân

Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (12/7/1946-12/7/2021), lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam đã luôn nỗ lực, mưu trí, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc; góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước; xứng đáng với truyền thống vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; suốt đời phấn đấu, hi sinh vì độc lập, tự do, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, vì an ninh Tổ quốc; vì Nhân dân phục vụ, dựa vào Nhân dân để công tác và chiến đấu thắng lợi; có bản lĩnh chính trị vững vàng, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự, tận tụy trong công tác; đoàn kết, thống nhất, dân chủ, kỷ luật nghiêm minh, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các lực lượng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, năng lực công tác; tiếp thu, vận dụng sáng tạo, hiệu quả thành tựu khoa học kỹ thuật và công nghệ phục vụ công tác, chiến đấu; nêu cao tinh thần đoàn kết quốc tế.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc của lực lượng An ninh nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, trong những năm qua Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý cho các tập thể, cá nhân thuộc lực lượng An ninh nhân dân, như: Huân chương Sao vàng tặng Lực lượng An ninh nhân dân năm 1995, Tổng Cục An ninh (tặng thưởng lần thứ hai) năm 2006, Lực lượng Bảo vệ chính trị (2008), Học viện An ninh nhân dân (2011)…; (2) Huân chương Hồ Chí minh tặng Tổng Cục An ninh I (2011), Tổng Cục An ninh (2011), Lực lượng An ninh điều tra (2011), Lực lượng Kỹ thuật nghiệp vụ (2009, 2020)…

Ngày nay, toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế đang là đòi hỏi khách quan, tạo ra thời cơ, vận hội mới trong xu hướng phát triển, song cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhất là trước tác động của Cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 và những vấn đề an ninh phi truyền thống, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19. Lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng An ninh nhân dân nói riêng phải luôn quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, an ninh con người an ninh kinh tế… đẩy mạnh đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị”, “Giữ vững độc lập, tự chủ, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại… giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”; tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 75 năm qua, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu mạnh, phồn vinh.

Ban Biên tập


Tin liên quan