Xét công nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc tại Công an cấp tỉnh

Tên TTHC Xét công nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc tại Công an cấp tỉnh
Trình tự, cách thức thực hiện

* Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Phòng Tổ chức cán bộ có trách nhiệm hướng dẫn người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc kê khai (theo mẫu số 9 - KC1) và lập 03 bộ hồ sơ theo quy định, gửi 01 bộ hồ sơ về Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an.

+ Bước 2: Nhận quyết định công nhận và chế độ trợ cấp một lần

Phòng Tổ chức cán bộ thực hiện chi trả chế độ trợ cấp một lần theo quy định.

* Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Kon Tum

Thành phần hồ sơ

a) Bản khai cá nhân (mẫu số 9-KC1)

b) Bản sao Huân chương kháng chiến, Huy chương kháng chiến, Huân chương chiến thắng, Huy chương chiến thắng…

c) Công văn đề nghị của cấp có thẩm quyền.

Số lượng hồ sơ (bộ) 03
Thời hạn giải quyết

 

chưa quy định cụ thể thời hạn giải quyết.

Đối tượng thực hiện TTHC

cá nhân. 

Cơ quan thực hiện TTHC Phòng Tổ chức cán bộ
Kết quả thực hiện TTHC

quyết định công nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc.

Phí, lệ phí (nếu có)

không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

đúng đối tượng quy định tại Thông tư số 61/2013/TT-BCA, ngày 20/11/2013 của Bộ Công an quy định chi tiết về thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trong Công an nhân dân.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

+ Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11, ngày 29/6/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về ưu đãi người có công với cách mạng.

+ Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

+ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, ngày 09/4/2013 của  Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

+ Thông tư số 61/2013/TT-BCA, ngày 20/11/2013 của Bộ Công an quy định chi tiết về thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trong Công an nhân dân.

+ Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

Cơ quan ban hành
Số hồ sơ
Lĩnh vực Chính sách
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành