Danh sách 24 thủ tục hành chính
Phòng An ninh đối ngoại
STT Tên Mức độ
1 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua Trang thông tin điện tử Thủ tục hành chính cấp độ 3
2 Cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử ở trong nước Thủ tục hành chính cấp độ 2
3 Trình báo mất hộ chiếu phổ thông Thủ tục hành chính cấp độ 2
4 Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Thủ tục hành chính cấp độ 2
5 Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam Thủ tục hành chính cấp độ 2
6 Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Thủ tục hành chính cấp độ 2
7 Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Thủ tục hành chính cấp độ 2
8 Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Thủ tục hành chính cấp độ 2
9 Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Thủ tục hành chính cấp độ 2
10 Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài tại Công an cấp tỉnh Thủ tục hành chính cấp độ 2
11 Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam Thủ tục hành chính cấp độ 2
12 Cấp giấy phép đến các tỉnh, thành phố của Việt Nam cho công dân Lào nhập cảnh bằng Giấy thông hành biên giới tại Công an cấp tỉnh Thủ tục hành chính cấp độ 2
13 Cấp lại giấy phép xuất, nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam Thủ tục hành chính cấp độ 2
14 Cấp giấy thông hành biên giới Việt - Lào cho công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú ở tỉnh có chung đường biên giới với Lào Thủ tục hành chính cấp độ 2
15 Cấp văn bản đồng ý cho giải quyết thường trú tại Việt Nam đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài Thủ tục hành chính cấp độ 2
16 Trình báo mất giấy thông hành Thủ tục hành chính cấp độ 2
17 Cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử ở trong nước Thủ tục hành chính cấp độ 2
18 Khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông Thủ tục hành chính cấp độ 2
19 Thủ tục gia hạn tạm trú cho người đã được cấp giấy miễn thị thực Thủ tục hành chính cấp độ 2
20 Cấp giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân là công dân Việt Nam bị mua bán ra nước ngoài tại Công an cấp tỉnh Thủ tục hành chính cấp độ 2
21 Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam-Lào cho công dân Việt Nam làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở tại tỉnh có chung đường biên giới với Lào Thủ tục hành chính cấp độ 2
Công an cấp xã
STT Tên Mức độ
1 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam bằng Phiếu khai báo tạm trú Thủ tục hành chính cấp độ 2
2 Trình báo mất hộ chiếu phổ thông Thủ tục hành chính cấp độ 2
Công an cấp huyện
STT Tên Mức độ
1 Trình báo mất hộ chiếu phổ thông Thủ tục hành chính cấp độ 2