Danh sách 17 thủ tục hành chính
Phòng Tổ chức cán bộ
STT Tên Mức độ
1 Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Công an nhân dân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở chiến trường B, C, K trong khoảng thời gian từ ngày 20/7/1954 đến 30/4/1975, về gia đình Thủ tục hành chính cấp độ 2
2 Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân, công an nhân dân tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B, C, K sau đó trở thành người hưởng lương; thanh niên xung phong hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, cán bộ Thủ tục hành chính cấp độ 2
3 Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với những người cộng tác bí mật với cơ quan Công an được Công an từ cấp huyện (quận), Ban An ninh huyện (quận)... trở lên tổ chức, quản lý và giao nhiệm vụ hoạt động trong khoảng thời gian từ tháng 7/1954 đến 30/4/1975 Thủ tục hành chính cấp độ 2
4 Xét hưởng chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương Thủ tục hành chính cấp độ 2
5 Xét hưởng chế độ đối với người trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước tại Công an tỉnh Thủ tục hành chính cấp độ 2
6 Cấp "Giấy chứng nhận đối tượng được hưởng chế độ miễn học phí" cho con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân Thủ tục hành chính cấp độ 2
7 Xét công nhận liệt sỹ, cấp bằng “Tổ quốc ghi công” và “Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ” đối với liệt sỹ và thân nhân liệt sỹ Thủ tục hành chính cấp độ 2
8 Xét công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945 Thủ tục hành chính cấp độ 2
9 Xét công nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc tại Công an cấp tỉnh Thủ tục hành chính cấp độ 2
10 Xét hưởng trợ cấp đối với thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh Thủ tục hành chính cấp độ 2
11 Xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến Thủ tục hành chính cấp độ 2
12 Xét công nhận người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày Thủ tục hành chính cấp độ 2
13 Xét trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học Thủ tục hành chính cấp độ 2
14 Trợ cấp khó khăn đột xuất cho thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân Thủ tục hành chính cấp độ 2
15 Xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với bệnh binh Thủ tục hành chính cấp độ 2
16 Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang công tác Thủ tục hành chính cấp độ 2
17 Xét công nhận Liệt sỹ, cấp bằng “Tổ quốc ghi công” và “Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ” đối với liệt sỹ và thân nhân liệt sỹ Thủ tục hành chính cấp độ 2