Xét hưởng trợ cấp đối với thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh

Tên TTHC Xét hưởng trợ cấp đối với thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh
Trình tự, cách thức thực hiện

* Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Phòng Tổ chức cán bộ tiếp nhận hồ cơ của Các đơn vị, Công an các huyện, thành phố có cán bộ, chiến sĩ bị thương thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 27 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, ngày 09/4/2013 của  Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng có trách nhiệm giới thiệu người bị thương ra Hội đồng Giám định y khoa có thẩm quyền kèm bản sao giấy chứng nhận bị thương để xác định tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật; lập hồ sơ đề nghị xác nhận theo quy định, gửi 01 bộ về Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an.

+ Bước 2:  Phòng Tổ chức cán bộ Nhận quyết định trợ cấp hàng tháng hoặc quyết định trợ cấp một lần do Cục Tổ chức cán bộ chuyển đến trao cho cán bộ, chiến sỹ bị thương.

* Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Kon Tum

Thành phần hồ sơ

a) Giấy chứng nhận bị thương của Công an đơn vị, địa phương (mẫu TB1).

b) Giấy tờ làm căn cứ cấp giấy chứng nhận bị thương.

c) Biên bản giám định thương tật của Hội đồng Giám định y khoa có thẩm quyền (mẫu TB2).

d) Văn bản nêu chi tiết về trường hợp bị thương của cán bộ, chiến sĩ và đề nghị của Công an đơn vị, địa phương.

Số lượng hồ sơ (bộ) 01
Thời hạn giải quyết

chưa quy định cụ thể.

Đối tượng thực hiện TTHC

cá nhân.

Cơ quan thực hiện TTHC Phòng Tổ chức cán bộ
Kết quả thực hiện TTHC

quyết định hành chính.

Phí, lệ phí (nếu có)

không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

áp dụng đối với các trường hợp quy định tại Điều 11 và Điều 12 Thông tư số 61/2013/TT-BCA, ngày 20/11/2013 của Bộ Công an quy định chi tiết về thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trong Công an nhân dân.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

+ Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11, ngày 29/6/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về ưu đãi người có công với cách mạng.

+ Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

+ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, ngày 09/4/2013 của  Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

+ Thông tư số 61/2013/TT-BCA, ngày 20/11/2013 của Bộ Công an quy định chi tiết về thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trong Công an nhân dân.

+ Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

Cơ quan ban hành
Số hồ sơ
Lĩnh vực Chính sách
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành