Cấp giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân là công dân Việt Nam bị mua bán ra nước ngoài tại Công an cấp tỉnh

Tên TTHC Cấp giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân là công dân Việt Nam bị mua bán ra nước ngoài tại Công an cấp tỉnh
Trình tự, cách thức thực hiện

Bước 1: 

- Tổ chức tiếp nhận nạn nhân trở về qua cửa khẩu đường bộ:

- Cục Quản lý Xuất nhập cảnh thông báo cho Công an tỉnh chậm nhất là 03 ngày trước khi nạn nhâ dự kiến nhập cảnh để chỉ đạo Phòng ANĐN và Phòng CSHS phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp nhận.

- Khi nhận được thông báo của Cục Quản lý XNC, Công an tỉnh có trách nhiệm trao đổi, thống nhất kế hoạch tiếp nhận với BCH Bộ đội Biên Phòng, Sở Ngoại Vụ và Sở Lao động TB & XH để phối hợp tiếp nhận.

Bước 2:

- Tại Cửa khẩu nạn nhân nhập cảnh, thực hiện việc đối chiếu, kiểm diện nạn nhân. 

- Ký biên bản giao, nhận nạn nhân bị mua bán từ nước ngoài trở về với cơ quan chức năng nước ngoài (nếu có).

- Kiểm tra hồ sơ của nạn nhân do phía nước ngoài bàn giao hoặc đưa nạn nhân mang về.

- Hướng dẫn nạn nhân kê khai về tờ khai dành cho nạn nhân bị mua bán ra nước ngoài và làm thủ tục nhập cảnh cho nạn nhân. Sau đó bàn giao nận nhân chó Phòng ANĐN.

Bước 3: Ký biên bản giao nhận nạn nhân giữa phòng ANĐN với Đồn BP cửa khẩu nơi nạn nhân nhập cảnh

Bước 4: Cấp giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân

Bước 5: Ký xác nhận hoàn tất việc cấp giấy chứng nhận về nước

Bước 6: Ghi sổ theo dõi kết quả thực hiện TTHC   

Lưu ý:

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ – BM.05 phải được thực hiện tại từng bước công việc của mục 5.9.

- Các bước và trình tự công việc có thể được thay đổi cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và việc phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi đơn vị.

- Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này.

Thành phần hồ sơ

- Tờ khai dùng cho nạn nhân bị mua bán ra nước ngoài trở về (mẫu TK/NNa) Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BCA-BQP-BLĐTBXH-BNG ngày 10/02/2014 của Bộ Công an-Bộ Quốc Phòng-Bộ Lao động, thương binh và xã hội-Bộ Ngoại giao

- Hồ sơ của nạn nhân do phía nước ngoài bàn giao hoặc đưa cho nạn nhân mang về (nếu có).

Số lượng hồ sơ (bộ) 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Cấp ngay sau khi tiếp nhận nạn nhân

Đối tượng thực hiện TTHC

Công dân Việt Nam

Cơ quan thực hiện TTHC Phòng An ninh đối ngoại
Kết quả thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận về nước

Phí, lệ phí (nếu có)

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai
To_khai_dung_cho_nan_nhan_bi_mua_ban_tu___nuo__c_ngoa__i_tro___ve___d5e84.doc
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Chỉ cấp giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân được xác định theo Điều 5 Nghị định số 62/2012/NĐ-CP, ngày 13/08/2012 của Chính Phủ quy định căn cứ xác định nạn nhân bị mua bán và bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật quốc tịch năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt nam năm 2014

- Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/08/2077 của của Chính phủ về xuất cảnh, xuất cảnh của công dân Việt Nam.

- Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BCA-BQP-BLĐTBXH-BNG ngày 10/02/2014 của Bộ Công an-Bộ Quốc Phòng-Bộ Lao động, thương binh và xã hội-Bộ Ngoại giao hướng dẫn trình tự, thủ tục và quan hệ phối hợp trong việc xác minh, xác định, tiếp nhận và trao trả nạn nhân bị mua bán

- Nghị định số 62/2012/NĐ-CP, ngày 13/08/2012 của Chính Phủ quy định căn cứ xác định nạn nhân bị mua bán và bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ.

- Thông tư số 02/2013/TT-BCA ngày 05/01/2013 về việc ban hành, hướng dẫn sử dụng và quản lý các loại mẫu, giấy tờ liên quan đến công tác quản lý Xuất nhập cảnh.

Cơ quan ban hành Bộ Công an
Số hồ sơ
Lĩnh vực Quản lý xuất nhập cảnh
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Đội Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Kon Tum, 198 Phan Chu Trinh, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Đội Quản lý xuất nhập cảnh
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành