Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam-Lào cho công dân Việt Nam làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở tại tỉnh có chung đường biên giới với Lào

Tên TTHC Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam-Lào cho công dân Việt Nam làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở tại tỉnh có chung đường biên giới với Lào
Trình tự, cách thức thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ:

Người đề nghị cấp GTH biên giới Việt Nam-Lào nộp hồ sơ tại Đội Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Kon Tum có chung đường biên giới với Lào nơi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp người đó làm việc có trụ sở và xuất trình CMND/CCCD còn giá trị để kiểm tra, đối chiếu

Trường hợp ủy quyền cho doanh nghiệp nộp hồ sơ: Trước khi nộp hồ sơ doanh nghiệp đó phải gửi cho cơ quan cấp GTH một bộ hồ sơ pháp nhân (việc gửi hồ sơ chỉ thực hiện một lần, khi có sự thay đổi nội dung trong hồ sơ thì doanh nghiệp phải gửi văn bản bổ sung), gồm: Bản sao hoặc bản chụp có chứng thực quyết định thành lập doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nếu bản chụp không có chứng thực thì xuất trình bản chính để kiểm tra đối chiếu và văn bản giới thiệu mẫu chữ ký, con dấu của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Nếu đề nghị cấp GTH cho nhiều người phải kèm theo danh sách có chữ ký, đóng dấu của cơ quan, tổ chức doanh nghiệp đó. Người được cử đi nộp hồ sơ xuất trình giấy giới thiệu, CMND/CCCD còn giá trị sử dụng của mình và của người ủy quyền để kiểm tra đối chiếu.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Tiếp nhận hồ sơ; yêu cầu nộp lệ phí cho cán bộ thu lệ phí và giao giấy biên nhận, biên lai thu lệ phí cho người nộp hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho người nộp bổ sung cho đầy đủ.
Người đề nghị cấp GTH có thể yêu cầu nhận kết quả tại địa điểm khác và phải trả phí dịch vụ bưu chính.

Thành phần hồ sơ

01 Mẫu tờ khai đề nghị cấp Thông hành (Mẫu M01) ban hành kèm theo Nghị định số 76/2020/NĐ-CP ngày 01/07/2020, có xác nhận và đóng dấu giáp lai ảnh của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp quản lý.

02 ảnh mới chụp, cỡ 4cm x 6cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, phông nền màu trắng, trong đó có 01 ảnh dán vào Tờ khai. Trường hợp người chưa đủ 16 tuổi đề nghị cấp chung giấy thông hành với cha hoặc mẹ thì dán 01 ảnh cỡ 3cm x 4cm của trẻ em đó  vào tờ khai và nộp kèm 01 ảnh 3cm x 4cm của trẻ em đó để dán và giấy thông hành.

Trường hợp cấp lại phải nộp lại giấy thông hành đã được cấp, nếu còn giá trị sử dụng.

Cán bộ, viên chức, công nhân có thể ủy thác cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mình đang làm việc nộp hồ sơ và nhận kết quả. Nếu đề nghị cấp GTH cho nhiều người phải kèm theo danh sách có chữ ký, đóng dấu của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó. Cán bộ, viên chức, công nhân khi nộp hồ sơ và nhận kết quả phải xuất trình giấy giới thiệu, CMND hoặc CCCD của bản thân

Số lượng hồ sơ (bộ) 01
Thời hạn giải quyết

03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Đối tượng thực hiện TTHC

Công dân Việt Nam không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh có chung đường biên giới với Lào nhưng làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở tại tỉnh có chung đường biên giới với Lào.

Cơ quan thực hiện TTHC Phòng An ninh đối ngoại
Kết quả thực hiện TTHC

Giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào

Phí, lệ phí (nếu có)

- Lệ phí cấp mới: 50.000đ.

- Lệ phí cấp lại : 50.000đ.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mau_M01_cap_giay_thong_hanh_ef229.docx
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Không thuộc các trường hợp chưa được cấp giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định tại Điều 21 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam - Luật số 49/2019/QH14 ngày 22/11/2019 (có hiệu lực từ 01/07/2020).

 

- Thỏa thuận Việt Nam - Lào, ký ngày 14/9/2007 về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện, hàng hóa qua lại biên giới.

 

- Nghị định số 76/2020/NĐ-CP ngày 01/07/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành..

 

- Thông tư số 25/2021/TT-BTC, ngày 07/04/2021 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 22/05/2021).

Cơ quan ban hành Bộ Công an
Số hồ sơ
Lĩnh vực Quản lý xuất nhập cảnh
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Đội Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Kon Tum, 198 Phan Chu Trinh, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Đội Quản lý xuất nhập cảnh
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành