Trình báo mất giấy thông hành

Tên TTHC Trình báo mất giấy thông hành
Trình tự, cách thức thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ

* Công dân Việt Nam  bị mất giấy thông hành biên giới Việt - Lào ở trong nước thực hiện việc trình báo mất giấy thông hành tại Đội Quản lý Xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Kon Tum nơi đã cấp giấy thông hành đó.  

 

 

Khi đến nộp hồ sơ phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân còn giá trị để kiểm tra đối chiếu.

 

 

* Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết).

 

 

* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tinh tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

 

 

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận.

Bước 3: Nhận kết quả

Thành phần hồ sơ

+ 01 mẫu đơn trình báo mất thông hành (mẫu M02) ban hành kèm theo Nghị định số 76/2020/NĐ-CP ngày 01/07/2020. Trường hợp gửi đơn báo mất qua dịch vụ bưu chính thì đơn báo mất phải được Trưởng Công an phường, xã, thị trấn nơi công dân đang cư trú

+ Giấy tờ chứng minh là cha, mẹ hoặc người đại diện hợp pháp đối với trường hợp trình báo mất thông hành cho trẻ em dưới 14 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Số lượng hồ sơ (bộ) 01 bộ
Thời hạn giải quyết

01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định, giấy thông hành sẽ bị hủy giá trị sử dụng

Đối tượng thực hiện TTHC

 Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam đã được cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào bị mất giấy thông hành ở trong nước.

 

- Cách thức thực hiện: Người bị mất giấy thông hành trực tiếp nộp hoặc gửi đơn báo mất qua dịch vụ bưu chính.

 

- Đối với trẻ em dưới 14 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi: Đơn trình báo mất thông hành do cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật khai và ký thay.

Cơ quan thực hiện TTHC Phòng An ninh đối ngoại
Kết quả thực hiện TTHC

Giấy thông hành bị hủy giá trị sử dụng

Phí, lệ phí (nếu có)

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mau_M02_trinh_bao_mat__thong_hanh_9868f.docx
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Công dân Việt Nam bị mất giấy thông hành ở trong nước, trong thời hạn 48 giờ kể từ khi phát hiện giấy thông hành bị mất, người bị mất giấy thông hành phải thực hiện thủ tục trình báo cho cơ quan đã cấp giấy thông hành đó.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

+ Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019.

+ Nghị định số 76/2020/NĐ-CP  ngày 01/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành.

Cơ quan ban hành Bộ Công an
Số hồ sơ
Lĩnh vực Quản lý xuất nhập cảnh
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Đội Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Kon Tum, 198 Phan Chu Trinh, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Đội Quản lý xuất nhập cảnh
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành