Câu hỏi:
Quy định về bảo vệ người tố cáo
Tôi muốn tố cáo một số người có hành vi vi phạm pháp luật nhưng sợ bị họ trả thù, tôi muốn hỏi là có quy định nào về việc bảo vệ người tố cáo không?
Trả lời:
 • Điều 47 Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2019 quy định về người được bảo vệ, phạm vi bảo vệ như sau:

  1. Bảo vệ người tố cáo là việc bảo vệ bí mật thông tin của người tố cáo; bảo vệ vị trí công tác, việc làm, tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo, vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người tố cáo (gọi chung là người được bảo vệ).

  2. Người tố cáo được bảo vệ bí mật thông tin cá nhân, trừ trường hợp người tố cáo tự tiết lộ.

  3. Khi có căn cứ về việc vị trí công tác, việc làm, tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người quy định tại khoản 1 điều này đang bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại ngay tức khắc hay họ bị trù dập, phân biệt đối xử do việc tố cáo, người giải quyết tố cáo, cơ quan khác có thẩm quyền tự quyết định hoặc theo đề nghị của người tố cáo quyết định việc áp dụng biện pháp bảo vệ cần thiết.

   

   

  15/09/2023  |  Xuân Hoàng đã phản hồi