Thúc đẩy cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục hành chính, kiên quyết bãi bỏ các quy định, điều kiện kinh doanh không cần thiết, không phù hợp

Thúc đẩy cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục hành chính, kiên quyết bãi bỏ các quy định, điều kiện kinh doanh không cần thiết, không phù hợp

Tin trong nước
tin-tuc-su-kien/tin-trong-nuoc
Theo Thông báo: Thực hiện rà soát, xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới của từng Bộ, cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao gắn với thời hạn hoàn thành cụ thể; trong đó lưu ý một số nội dung sau:1. Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả kết hợp đồng bộ, chặt chẽ, hài hòa với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác. Tiếp tục ...
Quy định về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp

Quy định về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp

Tin trong nước
tin-tuc-su-kien/tin-trong-nuoc
Ngày 01/3/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 26/2024/NĐ-CP quy định về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp; quy định về nguyên tắc, nội dung, hình thức hợp tác, thực hiện hợp tác và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức Việt Nam trong hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp.Nguyên tắc hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp Nguyên tắc trong hợp tác quốc tế về pháp luật và cải ...
Tập trung ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, vận chuyển trái phép gia súc, gia cầm, giống vật nuôi và thủy sản qua biên giới vào Việt Nam

Tập trung ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, vận chuyển trái phép gia súc, gia cầm, giống vật nuôi và thủy sản qua biên giới vào Việt Nam

Tin trong nước
tin-tuc-su-kien/tin-trong-nuoc
 Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhất là các tỉnh biên giới phía Tây Nam tiếp tục chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2023 và Công điện số 12/CĐ-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ, tập trung ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, vận chuyển trái phép gia súc, gia cầm, giống vật nuôi và thủy sản qua biên ...
Quy định về người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang nhân dân

Quy định về người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang nhân dân

Tin trong nước
tin-tuc-su-kien/tin-trong-nuoc
Chính phủ ban hành Nghị định 16/2024/NĐ-CP về người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang nhân dân. Nghị định này quy định về người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; hình thức tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang nhân dân. Điều kiện hồ sơ, thủ tục cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; đình chỉ hành ...
Danh mục nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông ưu tiên tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2024

Danh mục nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông ưu tiên tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2024

Tin trong nước
tin-tuc-su-kien/tin-trong-nuoc
28 nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông ưu tiên tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2024Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 206/QĐ-TTg gồm có 28 nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông ưu tiên tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2024 như: Nhóm Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh doanh và Đăng ký thuế; nhóm thủ tục cấp giấy ...
Sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao

Sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao

Tin trong nước
tin-tuc-su-kien/tin-trong-nuoc
Sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mớiCụ thể, Quyết định số 211/QĐ-TTg sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022. Các chỉ tiêu được sửa gồm: - Xã có hợp tác xã hoạt động hiệu quả và theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã, hoặc xã có tổ hợp tác hoạt động hiệu quả, theo đúng quy ...
Định hướng tuyên truyền, truyền thông về tài nguyên và môi trường năm 2024

Định hướng tuyên truyền, truyền thông về tài nguyên và môi trường năm 2024

Tin trong nước
tin-tuc-su-kien/tin-trong-nuoc
Theo Công văn: Năm 2024 là năm tăng tốc, bứt phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030. Ngành tài nguyên và môi trường đặt trọng tâm là năm “Đoàn kết - kỷ cương, chủ động - linh hoạt, kịp thời - hiệu quả, phát triển - bứt phá” để đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát ...
Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng (02/4/1904 - 02/4/2024)

Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng (02/4/1904 - 02/4/2024)

Tin trong nước
tin-tuc-su-kien/tin-trong-nuoc
Theo đó, hoạt động tuyên truyền nhằm tôn vinh, tri ân công lao, những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Lương Bằng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc, hòa bình, thống nhất Tổ quốc; qua đó củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối ...
Tăng cường thanh tra, kiểm tra thực hiện pháp luật, chính sách về trẻ em

Tăng cường thanh tra, kiểm tra thực hiện pháp luật, chính sách về trẻ em

Tin trong nước
tin-tuc-su-kien/tin-trong-nuoc
Ngày 29/02/2024, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có Văn bản số 793/BLĐTBXH-CTE gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác trẻ em năm 2024Theo đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác trẻ em năm 2024 như sau:Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 28 CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về “tăng cường ...
Khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc học viên cai nghiện ma túy bỏ trốn tại Sóc Trăng

Khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc học viên cai nghiện ma túy bỏ trốn tại Sóc Trăng

Tin trong nước
tin-tuc-su-kien/tin-trong-nuoc
Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia tại cuộc họp Thường trực Ủy ban Quốc gia về công tác cai nghiện ma túy (văn bản số 411/TB-VPCP ngày 12/10/2023) và tại Hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Ủy ban Quốc gia (văn bản ...