Kết quả nổi bật về về nội vụ; quốc phòng, an ninh và đối ngoại tháng 5/2023

Kết quả nổi bật về về nội vụ; quốc phòng, an ninh và đối ngoại tháng 5/2023

Tin trong tỉnh
tin-tuc-su-kien/tin-the-gioi
Về Nội vụ, tư pháp: Đã tổ chức thẩm định Đề án tổ chức lại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông. Công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện đảm bảo quy trình, quy định. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật được các cấp, ngành quan tâm triển ...
Triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, phương án về đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội

Triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, phương án về đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội

Tin trong tỉnh
tin-tuc-su-kien/tin-the-gioi
Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, ý kiến của các đại biểu dự họp và kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung trình kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân ...
Tăng cường thực thi hiệu quả công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh

Tăng cường thực thi hiệu quả công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh

Tin trong tỉnh
tin-tuc-su-kien/tin-the-gioi
Các sở, ban ngành thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 2175/KH-UBND ngày 28/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc, trong đó chú trọng ...
Tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị của bảo vật quốc gia và lập hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đợt 12, năm 2023

Tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị của bảo vật quốc gia và lập hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đợt 12, năm 2023

Tin trong tỉnh
tin-tuc-su-kien/tin-the-gioi
Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Công an tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn thực hiện các nội dung sau: Về bảo vệ bảo vật quốc gia: - Tổ chức xây dựng, hoàn thiện và kịp thời triển khai phương án bảo vệ đặc biệt đối với từng bảo vật quốc gia, trong đó lưu ý: Có biện pháp phòng, chống ...
Bí thư Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri tại huyện Kon Rẫy

Bí thư Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri tại huyện Kon Rẫy

Tin trong tỉnh
tin-tuc-su-kien/tin-the-gioi
Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh, huyện đã thông báo với cử tri về nội dung, thời gian, địa điểm tiến hành Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khoá XII; Kết quả Kỳ họp chuyên đề tháng 4 năm 2023 HĐND tỉnh khoá XII; nghe và tiếp thu phản ánh các ý kiến, nguyện vọng của cử tri đối với HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan.Tại xã Đăk Pne, cử tri kiến nghị các cấp, ngành quan tâm đầu tư thêm trạm phát sóng điện thoại ...
Sử dụng an toàn Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo

Sử dụng an toàn Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo

Tin trong tỉnh
tin-tuc-su-kien/tin-the-gioi
Theo đó, để triển khai thực hiện Công văn số 1116/TTCP-TTTT ngày 18/5/2023 của Thanh tra Chính phủ về việc sử dụng an toàn Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo trong tình hình hiện nay; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung như sau:Một là, chỉ sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo trên ...
Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh

Tin trong tỉnh
tin-tuc-su-kien/tin-the-gioi
Theo báo cáo, trên địa bàn tỉnh hiện có 04 công ty tài chính, 23 cơ sở cầm đồ và 18 đối tượng riêng lẻ nghi vấn cho vay lãi nặng. Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh đã được kiềm chế, không còn hoạt động công khai, gây bức xúc như thời gian trước, số vụ vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen” như cưỡng đoạt tài sản, hủy hoại tài sản, bắt giữ người trái pháp ...
Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hoá đọc trong công đồng, giai đoạn 2021-2025

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hoá đọc trong công đồng, giai đoạn 2021-2025

Tin trong tỉnh
tin-tuc-su-kien/tin-the-gioi
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Kế hoạch số 2497/KH-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện Đề án Phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn ...
Tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp

Tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp

Tin trong tỉnh
tin-tuc-su-kien/tin-the-gioi
Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, rà soát, kiểm tra, cắt bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết làm tăng chi phí, gây phiền hà, ách tắc, tiêu cực cho người dân, doanh nghiệp và tích cực triển khai ứng dụng chuyển đổi số; kiểm tra, xem xét, xử lý những cán bộ sợ trách ...
Điều tra và xử lý nghiêm việc lộ đề thi tuyển sinh lớp 10

Điều tra và xử lý nghiêm việc lộ đề thi tuyển sinh lớp 10

Tin trong tỉnh
tin-tuc-su-kien/tin-the-gioi
Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra, xác minh thông tin trên và xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) của tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả về Thường trực Tỉnh ủy trước 10 giờ ngày 9/6/2023.Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 1698/UBND-KGVX ...