Tăng cường truyền thông về phòng, chống dịch bệnh bạch hầu trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Tăng cường truyền thông về phòng, chống dịch bệnh bạch hầu trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Tin trong tỉnh
tin-tuc-su-kien/tin-the-gioi
Theo thông tin từ Bộ Y tế, từ đầu năm 2024 đến nay cả nước ghi nhân 05 ca mắc bệnh bạch hầu (Hà Giang 03 ca, Nghệ An 01 ca, Bắc Giang 01 ca), trong đó có 01 ca tử vong (Nghệ An). Dù số ca mắc giảm so với năm 2023 nhưng dự báo số mắc bạch hầu có nguy cơ gia tăng trong thời gian tới.Để đẩy mạnh công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh bạch hầu trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế vừa có văn bản đề ...
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong tháng 7/2024

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong tháng 7/2024

Tin trong tỉnh
tin-tuc-su-kien/tin-the-gioi
Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí tỉnh; các đơn vị, địa phương phối hợp triển khai thực hiện tuyên truyền một số nội dung sau:Chương trình "Hành trình Đỏ - Giọt hồng yêu thương": Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng các đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động về Chương trình. Đồng thời, phản ánh những tấm gương điển hình tiên tiến (tập thể, ...
Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Tin trong tỉnh
tin-tuc-su-kien/tin-the-gioi
Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành kế hoạch và văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện tại Kế hoạch số 2011/KH-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tổ chức giới thiệu, quán triệt, truyền thông về các nội dung của Đề án và Kế hoạch số 2011/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ...
Nâng cao phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ

Nâng cao phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ

Tin trong tỉnh
tin-tuc-su-kien/tin-the-gioi
Ngày 16/7/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2491/UBND-KTTH thực hiện Thông báo số 1040-TB/TU ngày 08 tháng 7 năm 2024 về kết luận giao ban công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh 6 tháng đầu năm 2024 và Thông báo số 1039-TB/TU ngày 05 tháng 7 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết luận họp Thường trực Tỉnh ủy. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân ...
Tham gia góp ý dự thảo các tiểu Đề án chuyển đổi số do Bộ Công an xây dựng

Tham gia góp ý dự thảo các tiểu Đề án chuyển đổi số do Bộ Công an xây dựng

Tin trong tỉnh
tin-tuc-su-kien/tin-the-gioi
Ngày 15 tháng 7 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2485/UBND-NC chỉ đạo triển khai Công văn số 4746/TCTTKĐA ngày 11 tháng 6 năm 2024 của Tổ Công tác triển khai Đề án 06/CP Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ về Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 5 năm 2024. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau các cơ quan chuyên môn thuộc ...
Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

Tin trong tỉnh
tin-tuc-su-kien/tin-the-gioi
Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm nhiệm vụ rà soát, trình công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3181/UBND-TTHCC ngày 22 tháng 9 năm 2023 về việc chấn chỉnh việc công bố, công khai thủ tục hành ...
Giải pháp góp phần đẩy lùi "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Giải pháp góp phần đẩy lùi "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Tin trong tỉnh
tin-tuc-su-kien/tin-the-gioi
Nghị quyết số 30/2024/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 67/2019/NQ-HĐND với các nội dung cụ thể như sau:Đối tượng vay vốn:- Hộ gia đình là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình (theo quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025), hộ mới thoát nghèo (theo quy định tại Quyết định số ...
Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum năm 2025

Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum năm 2025

Tin trong tỉnh
tin-tuc-su-kien/tin-the-gioi
Theo đó, Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân itnrh năm 2025 bao gồm: - Giám sát tại Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh: Xem xét các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Đoàn Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh. Chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn. - ...
Một số nhiệm vụ, giải pháp trong công tác công tác nội vụ; quốc phòng, an ninh và đối ngoại trên địa bàn tỉnh Kon Tum 06 tháng cuối năm 2024

Một số nhiệm vụ, giải pháp trong công tác công tác nội vụ; quốc phòng, an ninh và đối ngoại trên địa bàn tỉnh Kon Tum 06 tháng cuối năm 2024

Tin trong tỉnh
tin-tuc-su-kien/tin-the-gioi
​​​​​​​Theo Báo cáo số 230/BC-UBND, ngày 12/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh (Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 06 tháng đầu năm; nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024), công tác nội vụ; quốc phòng, an ninh và đối ngoại trên địa bàn tỉnh Kon Tum đạt nhiều kết quả tích cực.Cải cách thủ tục hành chính đạt được chú trọng; công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp được triển ...