Tuổi trẻ Công an với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

Tuổi trẻ Công an với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

Chống “Diễn biến hòa bình”
an-ninh-trat-tu/chong-dien-bien-hoa-binh-
Đấu tranh bảo vệ mặt trận tư tưởng là một nội dung cơ bản của đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc; là đấu tranh không ngừng nghỉ giữa tư tưởng, lý luận vô sản và tư tưởng, lý luận phi vô sản. Cuộc đấu tranh này luôn diễn ra quyết liệt, phức tạp và liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Vì vậy, trong bất kì giai đoạn cách mạng nào, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu ...
Phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa": Chủ động, kiên quyết, nghiêm minh hơn nữa

Phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa": Chủ động, kiên quyết, nghiêm minh hơn nữa

Chống “Diễn biến hòa bình”
an-ninh-trat-tu/chong-dien-bien-hoa-binh-
 Cách mạng Việt Nam từ khi hình thành đến nay luôn gặp phải sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch. Trong môi trường hòa bình, ổn định hiện nay, sự chống phá ấy thể hiện trên mọi mặt của đời sống xã hội, sự phá hoại phi quân sự mà điển hình là chiến lược “Diễn biến hòa bình”. Để thực hiện, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính ...
“Nâng cao trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của cán bộ, Đảng viên trên không gian mạng trong tình hình hiện nay”

“Nâng cao trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của cán bộ, Đảng viên trên không gian mạng trong tình hình hiện nay”

Chống “Diễn biến hòa bình”
an-ninh-trat-tu/chong-dien-bien-hoa-binh-
Trong giai đoạn hiện nay, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một bộ phận quan trọng sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tại Đại hội XIII của Đảng đã tổng kết, đánh giá và khẳng định: “Công tác xây dựng Đảng về chính trị được đặc biệt chú trọng. Kiên định nền tảng, tư tưởng của Đảng, đường lối đổi mới và các nguyên tắc xây dựng Đảng. Bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, tính chiến đấu của ...
Phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa": Chủ động, kiên quyết, nghiêm minh hơn nữa

Phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa": Chủ động, kiên quyết, nghiêm minh hơn nữa

Chống “Diễn biến hòa bình”
an-ninh-trat-tu/chong-dien-bien-hoa-binh-
Bài 1: Nhận diện các nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nayThực trạng vấn đề “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”Tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận và Quy định của ban Chấp hành Trung ương về xây dựng đã chỉ ra: trong giai đoạn từ 2016 - 2021, có 1.623 đảng viên tham ô, tham nhũng, ...
Bảo về nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Bảo về nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Chống “Diễn biến hòa bình”
an-ninh-trat-tu/chong-dien-bien-hoa-binh-
        Các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách, mọi cơ hội xuyên tạc chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng ta hòng làm giảm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Trước tình hình đó, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan ...
Bảo đảm quyền trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Bảo đảm quyền trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Chống “Diễn biến hòa bình”
an-ninh-trat-tu/chong-dien-bien-hoa-binh-
 Hỗ trợ tiền cho trẻ em mồ côi do COVID-19 (Ảnh minh họa)Đánh giá sai lệch về kết quả bảo đảm quyền trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 của Việt Nam Vừa qua, Báo cáo “Chính phủ gây hại đến quyền trẻ em trong học tập trực tuyến” của tổ chức Theo dõi nhân quyền (HRW) xếp Việt Nam nằm trong nhóm những quốc gia có nền tảng học tập trực tuyến do Chính phủ cung cấp hoặc tài trợ gây tổn hại đến quyền riêng tư của trẻ em, ...
Thổi phồng hiện tượng tiêu cực, hạn chế trong giáo dục, đào tạo-Âm mưu chống phá nguy hiểm của các thế lực thù địch

Thổi phồng hiện tượng tiêu cực, hạn chế trong giáo dục, đào tạo-Âm mưu chống phá nguy hiểm của các thế lực thù địch

Chống “Diễn biến hòa bình”
an-ninh-trat-tu/chong-dien-bien-hoa-binh-
 Thời gian qua, các thế lực thù địch thường xuyên sử dụng các chiêu trò chống phá “hèn hạ” của mình, để thổi phồng một số hiện tượng tiêu cực, hạn chế trong ngành giáo dục, làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào giáo dục nước nhà, cũng là giảm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Đáng chú ý, việc lên án này không được quy chụp cho cả hệ thống giáo dục, không được xuyên tạc từ một ...
Tỉnh táo trước luận điệu xuyên tạc sự kiện lịch sử cách mạng tháng Tám năm 1945

Tỉnh táo trước luận điệu xuyên tạc sự kiện lịch sử cách mạng tháng Tám năm 1945

Chống “Diễn biến hòa bình”
an-ninh-trat-tu/chong-dien-bien-hoa-binh-
Thời gian qua, các thế lực thù địch thông qua một số trang mạng xã hội với hình thức đăng tải video clip, tổ chức bình luận theo chuyên đề, kể chuyện lịch sử để xuyên tạc các sự kiện lịch sử dân tộc, qua đó, trực tiếp chống phá, tung ra những luận điệu trắng trợn, mục đích nhằm “nhuộm đen” truyền thống của dân tộc. Chúng lật lại những thông tin, sự kiện cũ, những suy diễn, xuyên tạc bằng “cái nhìn mới” để kích thích ...
Không thể phủ nhận nỗ lực phòng, chống tội phạm mua bán người của Việt Nam

Không thể phủ nhận nỗ lực phòng, chống tội phạm mua bán người của Việt Nam

Chống “Diễn biến hòa bình”
an-ninh-trat-tu/chong-dien-bien-hoa-binh-
Nhận xét không khách quan về nỗ lực phòng, chống tội phạm mua bán người của Việt Nam Mặc dù đã ghi nhận sự cố gắng của Việt Nam trong một số lĩnh vực như: Ban hành hướng dẫn thực hiện một số trình tự, thủ tục tố tụng hình sự liên quan đến các vụ án xâm hại người dưới 18 tuổi; tăng cường xác định và bảo vệ nạn nhân, hợp tác thực thi pháp luật quốc tế; đang nghiên cứu xây dựng dự án Luật Phòng, chống mua bán người ...
Tài liệu nhận diện những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch hiện nay

Tài liệu nhận diện những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch hiện nay

Chống “Diễn biến hòa bình”
an-ninh-trat-tu/chong-dien-bien-hoa-binh-
Hình ảnh minh họa  Thực hiện Công văn số 1170-CV/BTGTU, ngày 01-7-2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về sao gửi tài liệu quán triệt, tuyên truyền về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị và ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Công an tỉnh, Văn phòng Đảng ủy gửi đến các chi bộ, đảng bộ cơ sở Tài liệu “Nhận diện những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị nhằm nâng ...