Thể lệ Cuộc thi viết với chủ đề “Bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở”

Thể lệ Cuộc thi viết với chủ đề “Bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở”

Cuộc thi viết với chủ đề "Bảo đảm ANTT ở cơ sở"
xdll-cong-an/cuoc-thi-dam-bao-antt-co-so
THỂ LỆCuộc thi viết với chủ đề “Bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở”(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 21/KH-BTC ngày  11/01/2023)  Điều 1. Tên gọi: Cuộc thi viết với chủ đề “Bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở”.    Điều 2. Cơ quan tổ chức: Bộ Công an và Báo Nhân Dân Đơn vị thường trực: Văn phòng Bộ Công an và Ban Chính trị - Xã hội (Báo Nhân Dân).   Điều 3. Mục đích, ý nghĩa - Tăng cường tuyên truyền chủ trương, đường lối ...
Thắp sáng hình ảnh người chiến sĩ Công an cơ sở

Thắp sáng hình ảnh người chiến sĩ Công an cơ sở

Cuộc thi viết với chủ đề "Bảo đảm ANTT ở cơ sở"
xdll-cong-an/cuoc-thi-dam-bao-antt-co-so
Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an trân trọng giới thiệu bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tại Lễ phát động Cuộc thi viết với chủ đề "Bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở" và ra mắt Giao diện mới của Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.- Kính thưa đồng chí Lê Quốc Minh, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, ...