Thực hiện nghiêm Quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới trong lực lượng Công an nhân dân

Thực hiện nghiêm Quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới trong lực lượng Công an nhân dân

Xây dựng Đảng
xdll-cong-an/xay-dung-dang
1. Tầm quan trọng của đạo đức cách mạng trong lực lượng Công an nhân dânChủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm và chăm lo đến việc xây dựng, rèn luyện lực lượng Công an nhân dân. Trong Thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an Khu XII về “Tư cách người Công an cách mệnh”, ngày 11/3/1948, Người chỉ rõ những phẩm chất đạo đức và tư cách người Công an cách mạng phải có, đó là:“Đối với tự mình, phải cần, kiệm, ...
Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đối với Đảng ủy Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đối với Đảng ủy Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Xây dựng Đảng
xdll-cong-an/xay-dung-dang
Trong 02 ngày 18, 19/6/2024, thực hiện Quyết định số 662-QĐ/ĐUCA, ngày 29/5/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an, Đoàn kiểm tra số 662 đã tiến hành kiểm tra đối với Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội về việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.Quang cảnh buổi làm việc  Tại buổi ...
Phối hợp kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng tại Đảng bộ Công an huyện Tu Mơ Rông

Phối hợp kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng tại Đảng bộ Công an huyện Tu Mơ Rông

Xây dựng Đảng
xdll-cong-an/xay-dung-dang
Ngày 20/6/2024, sau khi nghiên cứu hồ sơ, tài liệu và báo cáo tự kiểm tra của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Công an huyện Tu Mơ Rông, Đoàn kiểm tra số 61 đã trực tiếp làm việc với đơn vị được kiểm tra.Quang cảnh buổi làm việcTại buổi làm việc, về phía Đoàn kiểm tra có đồng chí Dương Đình Chung, Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng đoàn; đồng chí Vũ Đức ...
Phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị của Ban Bí thư và kế hoạch, chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị của Ban Bí thư và kế hoạch, chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Xây dựng Đảng
xdll-cong-an/xay-dung-dang
Ảnh minh họa- Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 05-02-2024 của Ban Bí thư về “công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”;- Kế hoạch số 142-KH/TU, ngày 24-4-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 05-01-2024 của Bộ Chính trị “về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông”; - Kế hoạch số 143-KH/TU, ngày ...
Triển khai quyết định kiểm tra của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đối với Chi bộ Phòng Công tác đảng và công tác chính trị

Triển khai quyết định kiểm tra của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đối với Chi bộ Phòng Công tác đảng và công tác chính trị

Xây dựng Đảng
xdll-cong-an/xay-dung-dang
Tại buổi làm việc có sự tham gia của đồng chí Thượng tá Vũ Đức Cường - Phó Chủ nhiệm Chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh, Phó Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh, Phó trưởng Đoàn Kiểm tra và các thành viên Đoàn Kiểm tra số 655. Về phía Chi ủy Chi bộ Phòng Công tác đảng và công tác chính trị có sự tham gia của đồng chí Thượng ...
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên

Xây dựng Đảng
xdll-cong-an/xay-dung-dang
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chủ trì cuộc họp.Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến vào một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong tháng 6 và Quý III năm 2024.Đồng thời Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương xem xét, bỏ phiếu đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật một số đảng viên có vi phạm theo quy định.Phát biểu kết luận ...
Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

Xây dựng Đảng
xdll-cong-an/xay-dung-dang
 Một là, Yêu nước, tôn trọng Nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốcSuốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng; nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với sự nghiệp cách mạng của Đảng; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.Tôn trọng, tin tưởng, gần gũi và gắn bó mật thiết với Nhân dân. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh ...
Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Công an tỉnh tiến hành kiểm tra đối với Đảng bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường

Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Công an tỉnh tiến hành kiểm tra đối với Đảng bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường

Xây dựng Đảng
xdll-cong-an/xay-dung-dang
Toàn cảnh buổi làm việc​Ngày 05/4/2024, Đoàn Kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh theo Quyết định số 23-QĐ/UBKT, ngày 26/3/2024 tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đối với Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường.Cấp ủy Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, ...
Đảng ủy Công an tỉnh phối hợp Huyện ủy Sa Thầy công bố quyết định giám sát đối với đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy Công an huyện Sa Thầy

Đảng ủy Công an tỉnh phối hợp Huyện ủy Sa Thầy công bố quyết định giám sát đối với đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy Công an huyện Sa Thầy

Xây dựng Đảng
xdll-cong-an/xay-dung-dang
Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy Sa Thầy và Quyết định 291-QĐ/TU ngày 08/12/2021 của Tỉnh ủy Kon Tum về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với các huyện ủy, thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc đảng bộ công an huyện, thành phố.  Sáng ngày 03/4/2024, ...
Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Công an tỉnh tiến hành giám sát Chi bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh

Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Công an tỉnh tiến hành giám sát Chi bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh

Xây dựng Đảng
xdll-cong-an/xay-dung-dang
Ngày 29/3/2024, Đoàn Giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh theo quyết định số Quyết định số 21-QĐ/UBKT, ngày 18/3/2024 tiến hành giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, ...