Lấy ý kiến dự thảo Thông tư tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an

Lấy ý kiến dự thảo Thông tư tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an

Văn bản dự thảo
pho-bien-giao-duc-phap-luat/van-ban-du-thao
Ảnh minh họaTheo đó, Thông tư này quy định việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của lực lượng Công an nhân dân. Thông tư được áp dụng đối với: Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ; Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Công an đơn vị, địa phương); Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân có thẩm quyền ...
Dự thảo Thông tư quy định về quản lý, cung cấp thông tin trên môi trường mạng trong Công an nhân dân

Dự thảo Thông tư quy định về quản lý, cung cấp thông tin trên môi trường mạng trong Công an nhân dân

Văn bản dự thảo
pho-bien-giao-duc-phap-luat/van-ban-du-thao
Giao diện Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an (bocongan.gov.vn)Theo đó, Thông tư này quy định về quản lý, cung cấp thông tin trên môi trường mạng của Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương; các điều kiện bảo đảm cho hoạt động cung cấp thông tin trên môi trường mạng.Đối tượng áp dụng là Công an các đơn vị, địa phương, bao gồm: Các đơn vị nghiệp vụ, tham mưu, chính trị, hậu cần, thanh tra thuộc cơ quan bộ (các đơn ...
Bộ Công an ban hành dự thảo Thông tư quy định về các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân

Bộ Công an ban hành dự thảo Thông tư quy định về các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân

Văn bản dự thảo
pho-bien-giao-duc-phap-luat/van-ban-du-thao
Theo đó, Thông tư này quy định về biểu mẫu và việc in, sử dụng, quản lý các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Công an nhân dân. Thông tư được áp dụng với: Tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính; Cơ quan, người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt vi phạm hành chính trong Công an nhân dân; Tổ chức, cá nhân ...
Đề xuất bổ sung 6 vị trí mang hàm Thượng tướng, Thiếu tướng CAND

Đề xuất bổ sung 6 vị trí mang hàm Thượng tướng, Thiếu tướng CAND

Văn bản dự thảo
pho-bien-giao-duc-phap-luat/van-ban-du-thao
Nhiều quy định về sĩ quan cấp Tướng, Đại tá Công an nhân dân chưa phù hợp với thực tiễnXuất phát từ sự cần thiết ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; thể chế hóa quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.Theo dự thảo tờ trình dự thảo Luật ...
Sự cần thiết xây dựng, ban hành Luật Căn cước

Sự cần thiết xây dựng, ban hành Luật Căn cước

Văn bản dự thảo
pho-bien-giao-duc-phap-luat/van-ban-du-thao
1. Sự cần thiết xây dựng, ban hành Luật căn cướcLuật Căn cước công dân năm 2014 là văn bản pháp lý quan trọng trong công tác quản lý dân cư, căn cước, tạo thuận lợi cho nhân dân trong việc đi lại, thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại… Tuy nhiên, qua hơn 07 năm triển khai thi hành, Luật đã bộc lộ một số khó khăn, vướng mắc cần giải quyết; nhất là việc sửa đổi, bổ sung quy định để thúc ...
Giới thiệu dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh

Giới thiệu dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh

Văn bản dự thảo
pho-bien-giao-duc-phap-luat/van-ban-du-thao
1. Sự cần thiết xây dựng, ban hành Luật 2.1. Căn cứ chính trịTrong thời gian qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị (Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, ...
Giới thiệu dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân

Giới thiệu dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân

Văn bản dự thảo
pho-bien-giao-duc-phap-luat/van-ban-du-thao
1. Sự cần thiết xây dựng, ban hành Luật1.1. Cơ sở chính trị và pháp lýa) Việc đề xuất xây dựng Luật dựa trên cơ sở chính trị sau:- Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; trong đó có chỉ đạo “Xây dựng, hoàn thiện pháp luật về an ninh, trật tự, xây ...
Giới thiệu dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Giới thiệu dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Văn bản dự thảo
pho-bien-giao-duc-phap-luat/van-ban-du-thao
Ngày 28/02/2023, Chính phủ đã có Tờ trình số 51/TTr-CP trình Quốc hội dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Bộ Công an xin báo cáo tóm tắt về dự án Luật, Trang thông tin điện tử Công an tỉnh đăng tải toàn bộ nội dung​​1. Sự cần thiết xây dựng, ban hành LuậtMột là, thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng, củng cố, duy trì lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; điều ...
Bộ Công an đề xuất đơn giản hóa thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông

Bộ Công an đề xuất đơn giản hóa thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông

Văn bản dự thảo
pho-bien-giao-duc-phap-luat/van-ban-du-thao
Tuy nhiên, theo Bộ Công an - cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam có nhiều loại giấy tời đã không còn phù hợp với thực tiễn và gây phiền hà cho người dân.Ảnh minh họa (nguồn: bocongan.gov.vn)Theo Bộ Công an, hiện nay đã hoàn thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về ...
Nhiều nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Cảnh vệ

Nhiều nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Cảnh vệ

Văn bản dự thảo
pho-bien-giao-duc-phap-luat/van-ban-du-thao
Theo đó, dự thảo Luật gồm 02 Điều được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định của Luật Cảnh vệ năm 2017 để đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ công tác cảnh vệ trong tình hình hiện nay. Những nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau:Một buổi diễn tập của lực lượng Cảnh vệ (nguồn ảnh: bocongan.gov.vn)Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ số 13/2017/QH14 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:Bổ ...