Đề xuất nhiều quy định mới về cấp, quản lý, sử dụng thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước hoặc căn cước điện tử

Đề xuất nhiều quy định mới về cấp, quản lý, sử dụng thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước hoặc căn cước điện tử

Văn bản dự thảo
pho-bien-giao-duc-phap-luat/van-ban-du-thao
Ảnh minh họa (nguồn ảnh: anninhthudo.vn)Mức phạt đề xuất đối với từng hành vi cụ thể như sau:1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:a) Không xuất trình thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước hoặc căn cước điện tử, giấy chứng nhận căn cước hoặc giấy xác nhận thông tin số chứng minh nhân dân 9 số với số định danh cá nhân, giấy xác nhận số định danh cá nhân ...
Bộ Công an lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ

Bộ Công an lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ

Văn bản dự thảo
pho-bien-giao-duc-phap-luat/van-ban-du-thao
Nghị định số 144/2021/NĐ-CP đã góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và phòng chống bạo lực gia đình. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của nhiều văn bản quy phạm pháp luật mới, nhiều hành vi vi phạm và mức xử phạt quy định tại Nghị định 144/2021/NĐ-CP cần được sửa đổi, bổ sung ...
Bộ Công an lấy ý kiến dự thảo Luật Dữ liệu

Bộ Công an lấy ý kiến dự thảo Luật Dữ liệu

Văn bản dự thảo
pho-bien-giao-duc-phap-luat/van-ban-du-thao
Sự cần thiết ban hành Luật Dữ liệuChuyển đổi số đã được Đảng xác định là một nhiệm vụ trọng tâm trong Đại hội XIII. Chính phủ và các cơ quan liên quan đã ban hành nhiều chủ trương và giải pháp nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ và xây dựng các trung tâm dữ liệu quốc gia. Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018, Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 và Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 đều khẳng định tầm ...
Lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú

Lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú

Văn bản dự thảo
pho-bien-giao-duc-phap-luat/van-ban-du-thao
Dự thảo Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú về:- Nơi cư trú của người sinh sống, người làm nghề lưu động trên tàu, thuyền hoặc phương tiện khác có khả năng di chuyển.- Nơi cư trú của người không có nơi thường trú, nơi tạm trú.- Các loại giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp, giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân.- Hồ sơ, thủ tục xóa đăng ký thường trú.- Hồ sơ, thủ tục xóa đăng ...
Bộ Công an lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân

Bộ Công an lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân

Văn bản dự thảo
pho-bien-giao-duc-phap-luat/van-ban-du-thao
Theo đó, dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 141/2020/TT-BCA ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định công tác kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân; Thông tư số 150/2020/TT-BCA ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, ...
Bộ Công an lấy ý kiến 02 dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng cháy chữa cháy

Bộ Công an lấy ý kiến 02 dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng cháy chữa cháy

Văn bản dự thảo
pho-bien-giao-duc-phap-luat/van-ban-du-thao
Theo đó, dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phòng cháy chữa cháy – Xe ô tô chữa cháy – Phần 5: Xe thang chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quy định các yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, đóng gói, vận chuyển và bảo quản đối với xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên cao. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên cao.Dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống báo cháy – Phần 14: Thiết ...
Lấy ý kiến Dự thảo Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và một số chế độ, chính sách đối với này trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Lấy ý kiến Dự thảo Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và một số chế độ, chính sách đối với này trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Văn bản dự thảo
pho-bien-giao-duc-phap-luat/van-ban-du-thao
Thực hiện Công văn số 950/UBND-NC ngày 22 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét ban hành “Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và một số chế ...
Dự thảo Thông tư quy định trình tự, nội dung kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt của Cảnh sát giao thông

Dự thảo Thông tư quy định trình tự, nội dung kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt của Cảnh sát giao thông

Văn bản dự thảo
pho-bien-giao-duc-phap-luat/van-ban-du-thao
 Dự thảo Thông tư này quy định về nguyên tắc, nhiệm vụ, quyền hạn, nội dung, bố trí lực lượng, trình tự kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính và trách nhiệm trong công tác kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường sắt của Cảnh sát giao thông; huấn luyện, bổ túc nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ trên tàu.Đối tượng áp dụng là: Sĩ quan, hạ sĩ quan Cảnh sát giao thông, lực lượng Công ...
Bộ Công an đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Bộ Công an đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Văn bản dự thảo
pho-bien-giao-duc-phap-luat/van-ban-du-thao
 Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ đảm bảo TTATGTThông tư số 67/2019/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (Thông tư số 67/2019/TT-BCA), có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2020 là cơ sở pháp lý quan trọng để thực hiện công tác dân chủ; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong ...
Lấy ý kiến 02 dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về bình chữa cháy xách tay và bình chữa cháy có bánh xe

Lấy ý kiến 02 dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về bình chữa cháy xách tay và bình chữa cháy có bánh xe

Văn bản dự thảo
pho-bien-giao-duc-phap-luat/van-ban-du-thao
Theo đó, dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phòng cháy chữa cháy – Bình chữa cháy xách tay – Tính năng và cấu tạo quy định các yêu cầu chính để đảm bảo an toàn, độ tin cậy và tính năng của bình chữa cháy xách tay. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các bình chữa cháy đã nạp đầy có khối lượng tổng lớn nhất là 20 kg.Các bình chữa cháy xách tay phải được phân loại theo loại chất chữa cháy chứa trong bình. Hiện nay có các ...