Lấy ý kiến dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam về nhà ở riêng lẻ

Lấy ý kiến dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam về nhà ở riêng lẻ

Văn bản dự thảo
pho-bien-giao-duc-phap-luat/van-ban-du-thao
Trước tình hình cháy, nổ xảy ra tại các nhà ở riêng lẻ trên địa bàn toàn quốc ngày càng diễn biến phức tạp, tăng nhanh cả về số lượng và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đã phối hợp với Bộ Xây dựng xây dựng tiêu chuẩn Nhà ở riêng lẻ - Yêu cầu chung về thiết kế.Để tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo, đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong quá trình thực hiện, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thông báo ...
Tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong quy định về phòng cháy, chữa cháy hiện hành

Tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong quy định về phòng cháy, chữa cháy hiện hành

Văn bản dự thảo
pho-bien-giao-duc-phap-luat/van-ban-du-thao
Thực tập phương án chữa cháy, CNCH cấp tỉnh tại Trung tâm hành chính tỉnh Kon TumHện nay mới chỉ có hoạt động phòng cháy, chữa cháy được quy định trong Luật Phòng cháy và chữa cháy; đối với hoạt động cứu nạn, cứu hộ chưa được quy định cụ thể trong văn bản Luật nên chưa bảo đảm đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật. Do vậy, Bộ Công an đã hoàn thiện dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ gồm 08 ...
Ban hành dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước

Ban hành dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước

Văn bản dự thảo
pho-bien-giao-duc-phap-luat/van-ban-du-thao
Ngày 27/11/2023, tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Căn cước năm 2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 (Luật số 26/2023/QH15). Luật Căn cước năm 2023 có 07 chương, 46 điều, quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước; thẻ căn cước, căn cước điện tử; giấy chứng nhận căn cước; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và có nhiều điểm mới ...
Ban hành Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Ban hành Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Văn bản dự thảo
pho-bien-giao-duc-phap-luat/van-ban-du-thao
Theo đó, ngày 28/11/2023, Quốc hội đã thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024. Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được Quốc hội thông qua đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng, vững chắc, toàn diện cho xây dựng, củng cố, duy trì lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật ...
Dự thảo Thông tư của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Dự thảo Thông tư của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Văn bản dự thảo
pho-bien-giao-duc-phap-luat/van-ban-du-thao
Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (nguồn ảnh: quochoi.vn)Dự thảo Thông tư gồm 03 chương, 11 điều. Theo đó, dự thảo Thông tư quy định về: Hồ sơ, trình tự, thủ tục tuyển chọn Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; trình tự, thủ tục thành lập, công nhận thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; trình tự, thủ tục điều chỉnh số lượng thành viên, số lượng Tổ bảo vệ an ninh, ...
Dự thảo Quy định về tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống trong Công an nhân dân

Dự thảo Quy định về tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống trong Công an nhân dân

Văn bản dự thảo
pho-bien-giao-duc-phap-luat/van-ban-du-thao
Theo Dự thảo, Thông tư này quy định tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống trong Công an nhân dân; sẽ áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đơn vị cấp phòng, huyện, quận, thị xã và tương đương; Công an xã, phường, thị trấn và tương đương (sau đây viết gọn là Công an đơn vị, địa phương); Ban Thanh niên Công an nhân dân, Ban Phụ nữ Công an nhân ...
Dự thảo Thông tư quy định công tác thi đua, khen thưởng của lực lượng Công an nhân dân

Dự thảo Thông tư quy định công tác thi đua, khen thưởng của lực lượng Công an nhân dân

Văn bản dự thảo
pho-bien-giao-duc-phap-luat/van-ban-du-thao
Theo đó, dự thảo Thông tư này quy định chỉ xét tặng các danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân có tham gia thi đua, có thành tích trong phong trào thi đua và đảm bảo các tiêu chuẩn do dự thảo Thông tư này quy định. Việc xét tặng danh hiệu thi đua được thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm đúng đối tượng, tiêu chuẩn, tỷ lệ quy định. Không xét tặng danh hiệu thi đua đối với đơn vị mới thành lập tính đến thời ...
Dự thảo Thông tư quy định chỉ tiêu thống kê, tổng hợp, xây dựng Cơ sở dữ liệu về tai nạn giao thông

Dự thảo Thông tư quy định chỉ tiêu thống kê, tổng hợp, xây dựng Cơ sở dữ liệu về tai nạn giao thông

Văn bản dự thảo
pho-bien-giao-duc-phap-luat/van-ban-du-thao
Theo đó, dự thảo Thông tư này áp dụng đối với Công an các đơn vị, địa phương và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thống kê, tổng hợp, xây dựng Cơ sở dữ liệu (CSDL) về tai nạn giao thông (TNGT).Cụ thể, CSDL về TNGT là hệ thống thông tin, tài liệu về TNGT được xây dựng, thu thập, xử lý, lưu trữ, quản lý, khai thác, sử dụng bằng mạng điện tử hoặc các vật mang tin khác. Các dữ liệu, thông tin về TNGT phải ...
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội

Văn bản dự thảo
pho-bien-giao-duc-phap-luat/van-ban-du-thao
Theo đó, Điều 1 của dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Trong đó, sửa đổi bổ sung Trách nhiệm của Công an địa phương như sau:1. Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với cơ quan Công an trong công tác quản lý ngành, nghề ...
Dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người

Dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người

Văn bản dự thảo
pho-bien-giao-duc-phap-luat/van-ban-du-thao
 Đẩy mạnh truyền thông về công tác phòng, chống mua bán người (ảnh: cand.com.vn)Theo đó, dự thảo Luật này gồm 8 chương, 62 điều (tăng 04 điều so với Luật Phòng, chống mua bán người năm 2011, trong đó, sửa đổi, bổ sung nội dung 35 điều, xây dựng mới 05 điều, bỏ 01 điều).Bên cạnh những quy định chung, dự thảo đã đề xuất những quy định cụ thể về phòng ngừa mua bán người; phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về ...