Câu hỏi:
Chấm dứt tư cách bị can đối với một người đã bị khởi tố
Anh A có quyết định khởi tố bị can, có lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú của Cơ quan điều tra. Sau khi kết thúc thời gian của lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú mà địa phương không nhận được bất kỳ văn bản nào của Viện kiểm sát, Cơ quan Cảnh sát điều tra thì địa phương có được xác nhận anh A chưa vi phạm pháp luật hay không? Anh A có còn là bị can hay không?
Trả lời:
  • 1. Theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, tư cách bị can đối với một người đã bị khởi tố chỉ chấm dứt khi trong các giai đoạn điều tra, truy tố, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát ra các quyết định (trong từng trường hợp) như: Đình chỉ điều tra vụ án hình sự, đình chỉ điều tra đối với bị can; hoặc đình chỉ vụ án, đình chỉ vụ án đối với bị can. Chỉ khi có các quyết định này thì A mới không còn là bị can.

    2. Cấm đi khỏi nơi cư trú chỉ là biện pháp ngăn chặn áp dụng đối với bị can nhằm bảo đảm sự có mặt của họ theo giấy triệu tập của cơ quan tiến hành tố tụng; Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú hết thời hạn không phải là căn cứ để xác định người bị áp dụng biện pháp này không còn là bị can.

    Do vậy, trường hợp hết thời hạn áp dụng của Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú mà địa phương không nhận được bất kỳ văn bản nào của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát thì không phải là căn cứ để xác định A chưa vi phạm pháp luật. Trong trường hợp này, địa phương chỉ có thể xác nhận A thuộc trường hợp đang bị tiến hành truy cứu trách nhiệm hình sự, vì: A đã có quyết định khởi tố bị can và không có bất cứ quyết định nào như nêu trên của cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền được ban hành áp dụng đối với A.

     

    20/11/2023  |  Xuân Hoàng đã phản hồi