Câu hỏi:
Đầu mối tiếp nhận thông tin, hình ảnh về hành vi vi phạm giao thông do người dân cung cấp
Tôi muốn cung cấp các thông tin, hình ảnh về vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ cho lực lượng Công an thì đến những cơ quan nào?
Trả lời:
 • Khoản 1 Điều 29 Thông tư số 32/2023/TT-BCA ngày 01/8/2023 của Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông quy định đơn vị Cảnh sát giao thông thực hiện tiếp nhận, thu thập dữ liệu (thông tin, hình ảnh), gồm: 

   - Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt thuộc Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an; 

   - Phòng Cảnh sát giao thông thuộc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

   - Đội Cảnh sát giao thông, trật tự thuộc Công an cấp huyện.

  Như vậy, khi anh có thông tin, hình ảnh về vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ thì có thể đến những nơi nêu trên để cung cấp cho lực lượng Cảnh sát giao thông.

  08/05/2024  |  Xuân Hoàng đã phản hồi