Câu hỏi:
Đang tham gia nghĩa vụ Công an, nếu trúng tuyển đại học ngành ngoài thì có được xuất ngũ sớm không?
Em tham gia nghĩa vụ Công an năm 2024. Nếu năm 2025 em thi đậu đại học ngành ngoài thì em có được phép xuất ngũ sớm để tham gia nhập học hay không ạ? Nếu được xuất ngũ sớm thì thủ tục như thế nào?
Trả lời:
 • - Khoản 3 Điều 4 Luật Nghĩa vụ quân sự quy định công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (CAND) được coi là thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ.

  - Khoản 1 Điều 8 Luật Công an nhân dân quy định "Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc trong lực lượng vũ trang nhân dân. Hằng năm, Công an nhân dân được tuyển chọn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ vào phục vụ trong Công an nhân dân với thời hạn là 24 tháng...".

  - Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 của Chính phủ quy định "Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ có thời gian phục vụ tại ngũ từ 15 tháng đến dưới 24 tháng (tính đến thời điểm dự thi), kết quả phân loại hằng năm đạt hoàn thành nhiệm vụ trở lên, bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp trong Công an nhân dân thì được xét, dự tuyển vào các trường Công an nhân dân theo quy định về tuyển sinh trong Công an nhân dân..." và Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 70/2019/NĐ-CP quy định hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ có thể được xuất ngũ trước thời hạn khi được Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc Hội đồng y khoa Bộ Công an kết luận không đủ sức khỏe để tiếp tục phục vụ tại ngũ hoặc các trường hợp quy định tại các điểm b và c khoản 1(1), các điểm a, b và c khoản 2(2) Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015.

   - Hướng dẫn số 05/HD-BCA-X02 ngày 26/3/2024 của Bộ Công an hướng dẫn tuyển sinh CAND năm 2024 quy định: “Chiến sĩ nghĩa vụ Công an có thời gian công tác từ 15 tháng trở lên tính đến tháng thi tuyển; phân loại cán bộ đạt mức Hoàn thành nhiệm vụ trở lên... được phép dự tuyển vào các học viện, trường đại học Công an nhân dân năm 2024”.

   Như vậy, thí sinh đã đạt điều kiện sơ tuyển, nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển về các trường CAND, đăng ký nguyện vọng xét tuyển chính thức vào các trường CAND trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo là Nguyện vọng 1. Theo hướng dẫn tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh được phép đăng ký trên Cổng thông tin tuyển sinh không hạn chế số nguyện vọng dự tuyển vào các trường, các ngành; do vậy, các thí sinh dự tuyển các trường CAND có thể đăng ký thêm nguyện vọng vào các trường ngoài ngành CAND theo tài khoản được cấp trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Tuy nhiên, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ tham gia CAND nếu trúng tuyển các trường ngoài CAND thì không thuộc các trường hợp xuất ngũ trước thời hạn theo quy định, phải hoàn thành đủ thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND là 24 tháng. Trường hợp hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ có kết quả trúng tuyển vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học ngoài CAND thì bảo lưu kết quả trúng tuyển theo Điều 10 Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

   (1) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận; Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%.

   (2) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một; Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ; Một con của thương binh hạng hai; Một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; Một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

   

  21/05/2024  |  Xuân Hoàng đã phản hồi