Câu hỏi:
Giá trị Chứng minh nhân dân, Thẻ Căn cước công dân
Sau ngày 01/7/2024, Thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân còn giá trị sử dụng không? Người dân có phải đi làm thẻ căn cước theo mẫu mới hay không? Bao giờ thì các giấy tờ này không còn giá trị sử dụng?
Trả lời:
 • Giá trị sử dụng của Thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân được quy định như sau:

  - Thẻ căn cước công dân đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ.

  - Chứng minh nhân dân còn hạn sử dụng đến sau ngày 31 tháng 12 năm 2024 thì có giá trị sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024.

  - Trường hợp Thẻ căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng từ ngày 15 tháng 01 năm 2024 đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2024 thì tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024.

  - Người dân không phải đi làm thẻ căn cước theo mẫu mới mà có thể sử dụng Thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân đến hết thời hạn giá trị sử dụng quy định như trên.

  (Theo quy định tại Điều 46 Luật Căn cước)

  * Công dân cần phải làm gì sau khi Luật Căn cước có hiệu lực từ 01/7/2024

  - Đối với Công dân đang sử dụng Chứng minh nhân dân còn hạn sử dụng đến sau ngày 31 tháng 12 năm 2024 thì đề nghị người dân đến cơ quan quản lý căn cước để cấp sang thẻ Căn cước để sử dụng từ ngày 01/01/2025.

  - Đối với Công dân sử dụng thẻ Căn cước công dân còn thời hạn được in trên thẻ thì tiếp tục sử dụng và có thể đổi sang cấp Thẻ Căn cước theo nhu cầu.

  21/05/2024  |  Xuân Hoàng đã phản hồi