Câu hỏi:
Các trường hợp bị thu hồi Giấy phép lái xe
Cho tôi hỏi là tôi để người khác sử dụng giấy phép lái xe của mình thì có bị thu hồi Giấy phép lái xe hay không?
Trả lời:
 • Điểm b, đ khoản 24 Điều 4 Thông tư số 05/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ dung một số điều của các Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái quy định:

  “14. Các trường hợp thu hồi Giấy phép lái xe bao gồm:

  a) Người lái xe có hành vi gian dối để được cấp giấy phép lái xe;

  b) Người lái xe tẩy, xoá, làm sai lệch các thông tin trên giấy phép lái xe;

  c) Để người khác sử dụng giấy phép lái xe của mình;

  d) Cơ quan có thẩm quyền cấp cho người không đủ điều kiện;

  đ) Có sai sót một trong các thông tin về họ tên, ngày sinh, quốc tịch, nơi cư trú, hạng giấy phép lái xe, giá trị cấp, ngày trúng tuyển, người ký;

  e) Thông qua việc khám sức khỏe Cơ quan có thẩm quyền xác định trong cơ thể người lái xe có chất ma túy (trừ các hành vi xử lý theo quy định tại điểm c và điểm d khoản 10 Điều 5; điểm h và điểm i khoản 8 Điều 6 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019).”

  “17. Người lái xe có các hành vi sử dụng giấy phép lái xe giả, sử dụng giấy phép lái xe đã khai báo mất để điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, Cơ quan quản lý giấy phép lái xe cập nhật dữ liệu về hành vi vi phạm trên hệ thống thông tin giấy phép lái xe kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm; ngoài ra, người có hành vi vi phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và không được cấp giấy phép lái xe trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm; nếu có nhu cầu cấp lại giấy phép lái xe phải học và sát hạch lại như trường hợp cấp giấy phép lái xe lần đầu.”.

  05/06/2024  |  Xuân Hoàng đã phản hồi